Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ermeni Meselesi


  Osmanlı Devleti'nde Yaşayan Ermeniler


  Ermeni Meselesi


  Osmanlı topraklarında 600 yıl yaşamış Hıristiyan bir milletti onlar. Dinlerine dillerine gelenek ve göreneklerine müdahale edilmemişti. Serbestçe ticaretlerini yapmış çocuklarını eğitmişlerdi. Osmanlı yönetimiyle uyum içinde yaşadıkları için “Millet-i Sadıka” adını almışlardı. Ermenilerden söz ediyoruz. Nice karanlık siyasi emellere malzeme olan veya edilen Osmanlı Ermenilerinden ve o çok “tartışmalı” Osmanlı-Ermeni münasebetlerinden...
  Osmanlı toplumu diğer bir çok etnik unsur gibi Ermenileri de kendilerinden farklı görüp ayırmamıştı. Onlarla komşuluk yapmış ticari ilişkiler kurmuşlardı. Yönetim kadrolarında yer verilmiş danışmanlık tercümanlık hatta bakanlık olmak üzere devletin her kademesinde istihdam edilmişlerdi.

  İçlerinden edebiyatçılar müzisyenler mimarlar bürokratlar ve tıp adamları çıkmış Osmanlı’nın toplum dokusunda bir renk olmuşlardı.

  Evet; Ermeniler Osmanlı’nın temel unsurlarından birini oluşturuyorlardı. Ta ki 3 Mart 1878’deki Ayastefanos Antlaşması’na kadar.

  Ayastefanos Antlasması  KAPI BİR KEZ ARALANINCA


  Ayastefanos Antlasması Ermenilerle ilişkilerimizde bir dönüm noktasıdır. Bu antlaşmadan sonra İstanbul kapılarına kadar dayanan Rus Prensi Grandük Nikola’yı karşılamak üzere harekete geçen Ermeni Patriği Narses Ermenilerin isteklerinden oluşan bir listeyi Nikola’ya iletti. Bu listede esas olarak Ermenilerin yaşadıkları vilayetlerde ıslahatlar yapılması ve Müslüman halka karşı haklarının korunması isteniyordu. Bu istekler Ayastefanos Antlaşmasına ve daha sonra aynı yılın 13 Temmuz’unda imzalanan Berlin Antlaşması’na birer madde olarak eklendi.

  Bunun anlamı şuydu: Rusya ve batili devletler Osmanlı topraklarında nüfuz alanları oluşturmak için büyük bir fırsat yakalıyorlardı. Osmanlı’yı içten içe bölmek için artık düğmeye basılmış oluyordu.


  Anadolu'da silahlanan Ermeniler
  ANADOLU ÜZERİNE OYUNLAR


  Osmanlı Devleti iç işlerine karışılmasına ve bilhassa Hıristiyan teb'anın tahrik edilmesine karşıydı. 4 Haziran 1878’de imzalanan Kıbrıs Antlaşması’yla topraklarında yaşayan gayrimüslimler lehine ıslahatları gündemine alarak bu konuda gelebilecek talepleri susturmak istiyordu.

  Ama Ruslar Ermeni Patriği Narses’in verdiği kozu kullanmaya niyetliydiler. Ermeni haklarını savunuyormuş gibi gözükerek Kuzey Kafkasya ve Doğu Anadolu topraklarını ele geçirme harekâtı başlattılar. Gerçek hedefleri ise Akdeniz ve Hint Okyanusu’na ulaşabilecekleri bir yol açmaktı. Rusların niyetini sezen İngiltere ve Fransa da boş durmuyor kendi çıkarlarına uygun stratejiler geliştiriyorlardı.

  Aslında batılı devletlerin bu planı yeni değildi. Daha 1800’lü yılların başında Avrupa’dan gönderilen misyonerler Ortodoksluğun bir kolu olan Gregoryan Türkiye Ermenileri ile Protestan ve Katolik Ermenileri birbirine düşürmeyi başarmışlardı.

  Öyle ki 1820’de Katolik ve Gregoryan Ermeniler arasında çıkan bir tartışma sonucunda Patrikhane saldırıya uğramış ve patrik canini zor kurtarmıştı. Yapılan tahkikat sonucu yakalanan ve suçlu bulunan Ermenilerden beşi idam edildi ve bazıları da sürgüne gönderildi. Fransa İngiltere ve Rusya bu olayı siyasî malzeme yapmakta gecikmedi ve konuyu uluslararası zemine taşıdılar.  Büyük Ermenistan içinHınçak örgütü tarafından silahlandırılan Ermeni gençler

  Avrupa’da Ermeni lobileri oluşturuldu. Batı medyası Ermeni haklarını savunan yayınlar yapmaya başladılar. İsviçre’de Ermeni milliyetçiler tarafından “çan sesleri” anlamına gelen “Hınçak” komitesi kuruldu ve komite kısa bir süre sonra İngiltere’ye taşındı. İngiltere’nin başlangıçta tanımak istemediği Hınçaklar 1880’de liberallerin seçimi kazanmalarıyla siyasî kimliklerine kavuştular.

  Hınçaklar ilk hayalî Ermenistan devletini kurdular. Bu hayalî devletin sınırları içinde Osmanlı’nın “Vilâyât-ı Sitte” adını verdiği Erzurum Van Diyarbakır Sivas ve Bitlis bölgesi giriyordu. Bu merkezlere bağlı olan Erzincan Hakkari Bingöl Malatya Amasya Tokat Giresun ve Ordu’nun bir kısmı da hayalî Ermenistan’ın sınırlarına dahildi.

  Hınçak komitesi hızla teşkilatlanarak basta İstanbul olmak üzere Halep ve İzmir gibi büyük merkezlerde şubeler açmaya başladı. Bu arada Ruslar da bölgede kendi emellerine hizmet edecek Taşnak komiteleri oluşturuyorlardı. Fransa ise Güneydoğu Anadolu’da ekonomik askerî ve siyasî çıkarları için kullanacağı “Ermeni lejyonları” oluşturmanın hesaplarını yapıyordu.


  İLK OLAYLAR


  1893 yılında İstanbul’dan Muş vilayetine gelen bir yazıda vilayet gelirlerinin 500 lira artırılması isteniyordu. Bunun üzerine Muş valisi bölgeye hemen yeni vergiler koyma yoluna gitti. Ancak Sasun bölgesi Ermenileri bu karara itiraz ederek hükümete bir telgrafla müracaatta bulundular.

  Hükümet kararın geri alınması için valiyi uyardı. Vali ise kararın geri alınmasına itiraz edip bölgenin hassas dengelerini bozacak icraatlara girişti. Ermenilerle Müslümanların arasını açan uygulamalar bölgeye yerleşmiş Hınçak ve Taşnak komitelerinin ekmeğine yağ sürdü. Ermeni köylerini basıp katliamlar yapmağa başlayan komitacılar katliamları Türkler yapıyormuş görüntüsü verip isyan başlattılar. Hükümet olay yerine askerî birlikler gönderip isyanı bastırdı ve valiyi görevden aldı. Ancak Hınçak ve Taşnak komiteleri olayı Avrupa kamuoyuna taşıyıp “Türkler Hıristiyanları katlediyor” propagandasına başlamışlardı bile.

  Bunun üzerine Osmanlı hükümeti içinde Fransız ve İngiliz temsilcilerin de bulunduğu bir heyeti bölgeye gönderdi. Heyette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Gabriel Hanotaux Muş’taki incelemelerin sonucunda bölgede bir Ermeni sorunu olmadığını; konunun Berlin Antlaşması’nı istismar etmek isteyen güçlerin provokasyonundan ibaret olduğunu açıklayan bir rapor yazdı.


  Abdülhamid  İSTANBUL AYAKLANMALARI


  Fransız temsilcinin aksine İngiliz Lord Salisbury İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda olayı istismar etmeyi sürdürdü. Bölgede yerel meclisler kurulması ve bu meclislerde Ermeni temsilcilerin de yer alması için Bâb-ı Âli'yi sıkıştırmaya başladı. II. Abdülhamid Han bunu kabul etmenin gelecekte daha büyük tavizlere yol açacağı endişesiyle İngiliz temsilcinin isteklerini reddetti.
  Bunun üzerine Ermeni Patriği İzmirliyan İstanbul’daki Ermenileri ayaklandırdı. 30 Eylül 1895’de yüzlerce Ermeni Bâb-ı Âli’ye doğru yürüyüşe geçti. Onları engellemek isteyen bir subayı öldürdüler. Olaylara asker ve zaptiye müdahale etmek zorunda kaldı. İstanbul on gün boyunca olaylarla sarsıldı. Trabzon’daki Ermeniler de İstanbul’daki Ermenileri desteklemek için ayaklanma çıkarmaya kalkıştılar ama olaylar büyümeden bastırıldı.


  Osmanlı Bankası


  İstanbul’daki ikinci bir hadise de tarihlere “Banka Vakası” olarak geçti. 26 Ağustos 1896 günü Osmanlı Bankası Ermeni tedhişçilerin işgaline uğradı. Patrik İzmirliyan’in görevden alınmasını protesto eden tedhişçiler silahlı baskın düzenleyerek bankayı işgal ettiler. İstekleri yerine getirilmediği taktirde bankayı bombalayacakları tehdidinde bulundular. Bu arada başka bir grup da ellerinde bombalarla Bâb-ı Âli’ye hücum etmiş sadrazam Halil Rifat Paşayı öldürmeğe çalışmışlardı.


  Halil Rifat Paşa


  Ermenilerin bu taşkınlıklarına kızan İstanbul halkı da karşı harekete girişince İstanbul adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda insan yaralandı ve öldü. İşyerleri tahrip edildi. İnzibat kuvvetleri olayları bastırmakta çok güçlük çektiler.

  Tedhişçiler emellerine ulaşmışlardı. Artık fitnenin tohumu atılmıştı. Olayları kışkırtmak için Avrupa’dan getirilen Taşnak komitacılar bir Fransız vapuru ile İstanbul’dan uzaklaştırılıyorlardı.

  Olaylardan kısa bir süre sonra Avrupa devletleri Troşak-Taşnak cemiyetinin yayınlamış olduğu yedi maddelik bir bildiriyi desteklediklerini açıkladılar. Bildiride Ermeniler Doğu Anadolu’da muhtariyet isteklerini dile getiriyorlardı. İstekler Abdülhamid Han tarafından bir kez daha reddedildi.  ABDÜLHAMİD HAN’A SUİKAST


  21 Temmuz 1905’te Ermeniler isteklerinin önünde önemli bir engel olan ve kendisine “Kızıl Sultan” lakabını taktıkları Abdülhamid Han’ın öldürülmesi için harekete geçtiler.

  Hamidiye Camii


  Taşnak komitesinden Hristofor Mikaeliyan ile kızı Robina ve bir Rus Ermenisi özel olarak yaptırılmış bir arabanın içine 20 kiloya yakın saatli bomba yerleştirerek Yıldız’daki Hamidiye Camiinin kapısına yakın yerde pusu kurdular. Bomba Abdülhamid Han’ın Cuma namazından çıkış saatine ayarlanmıştı.


  II. Abdülhamid Suikasti ve Yıldız Camii'nde Patlatılan Bomba  Saati dolan bomba patlayınca ortalık savaş alanına döndü. 26 kişi öldü 58 kişi yaralandı. Fakat patlama esnasında padişahın camide Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile sohbet ediyor olması Ermeni planlarını altüst etti.

  Olayın ardından yapılan tahkikat korkunç bir tabloyu ortaya çıkardı: Bütün kiliseler birer cephanelik haline getirilmişlerdi.

  İttihat ve Terakki


  ADANA OLAYLARI

  Tarihimizin en acı ihaneti şüphesiz İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin 31 Mart olaylarının ardından Abdülhamid Han'ı iktidardan uzaklaştırmaları oldu. İktidardaki değişikliği fırsat bilen Adana Ermenileri bağımsız Kilikya Ermenistanı’nı kurmak için piskopos Museg’in Avrupa'dan temin ettiği silahlarla ayaklandılar. Müslüman ahaliyi katletmeğe başladılar. Adanalıların bu katliamlara karşı harekete geçmesiyle olaylar kanlı çatışmalara dönüştü. Piskopos Museg İskenderiye’ye kaçtı ve yine propaganda başladı: “Türkler Ermenileri katlediyor!”

  Adana Ermenilerinin Silahlanması  İttihat ve Terakki yönetimi Adana’da başlattığı tahkikat sonucu Divan-ı Harp kurarak 50 Türk ve 3 Ermeni’yi idama mahkum edip Avrupalıların gönlünü almaya çalıştı.

  Fakat ne Rusya ne İngiltere ve ne de Fransa bu idamları yeterli bulmadılar. Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinin isletilmesini ve doğu bölgesinde yabancı müfettişlerin yapacağı ıslah çalışmalarına izin verilmesini sağladılar. I. Dünya Savaşı’nın başlaması bu tehlikeli uygulamanın faaliyete geçirilmesine engel oldu.

  Ermeniler tarafından katledilen Türkler
  TEHCİR KANUNU


  31 Ekim 1914’te Rus orduları Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Bu işgal sırasında kendilerine en büyük destek ve yardim Ermenilerden geldi. Ermeni tedhişçiler Kars Van Muş Erzurum gibi şehirlerde kadın-erkek yaşlı-çocuk demeden Türkleri katliama tabi tutuyorlardı. Binlerce Müslüman doğudan batıya göçüyor; evini toprağını malını-mülkünü bırakıp yollara düşüyorlardı.


  Edirne'den gelen Türk göçmenleri


  Kimi yollarda ölüyor kimi gurbette açlığa yoksulluğa mahkûm oluyordu. Aileler dağılıyor analar yavrularını kardeşler birbirlerini kaybediyorlardı. Göç edemeyenler de işkence edilerek katlediliyordu.

  İstanbul hükümeti Anadolu’yu teröre boğan bu gelişmelere karşı 24 Nisan’da meşhur tehcir kararını aldı. 16-55 yaş arasındaki bütün Ermeniler Bağdat demiryolu hattından en az 25 kilometre uzağa şimdiki Suriye topraklarına göç ettirilecekti.


  Birinci Balkan Savaşı sırasında Balkanlardan göçen muhacirler (İstanbul 1912).  İngiltere Fransa ve Rusya’nın emperyalist emelleri yüzyıllarca barış içinde yaşamış iki toplumu birbirine düşman etmiş yollarını ayırmıştı.

  Zorunlu göç Mayıs ayının sonunda yerel jandarma ve mülkî amirlerin kontrolünde başladı. Hükümet yayınladığı emirlerle kimsenin zarar görmemesi için talimat verdi. Fakat yapılan iş lojistik imkânları çok aşıyordu. Sonuç beklendiği gibi olmadı. Çok sayıda masum insan yollarda öldü.

  Osmanlı hükümeti mütareke döneminde olaylarda ihmali görülenler hakkında soruşturma açtı. 1397 görevliyi cezalandırıp 40 kişiyi idama mahkum etti.  Mart 1918'de Ermenilerce Erzurum-Alaca köyünde katledilen 278 Türk'e ait cesetler  Fakat savaş yıllarının acıları içinde alınan bu plansız-programsız uygulamaların doğurduğu sonuç bir trajediydi. Müsebbipleri Rusya Fransa İngiltere ve onların maşaları Taşnak ve Hınçak örgütleriydi.

  Batı bu trajik olayı hâlâ kaşımaya ve kanatmaya devam ediyor. Bir dönem kullandıkları Taşnak ve Hınçak örgütlerinin yerine daha sonra Asala’yı ve başka birçok örgütü kullandılar.

  Emperyalistler son hareketlerinde daha acımasız bir senaryo ortaya koyarak Müslüman-Hıristiyan çatışmasının yerine Türk-Kürt kardeş kavgası çıkarmaya çalıştılar. Etnik mezhepsel ya da daha başka farklılıkları da tahrik etmeye devam edecekler.

  1918'de Erzurum'da Ermenilerin Türkleri içine doldurarak yaktıkları konak.  Ancak bu oyunların tutmayacağı anlaşılıyor. Çünkü Anadolu insanı yüzyıllara dayanan ortak bir kültüre sahip. Haçlı saldırıları Fransız İngiliz İtalyan ve Rus işgalleri bu ortak kültürün savunmasıyla defedilmişti. Maraş’ta Urfa’da Antep’te Erzurum’da Bitlis’te Van’da Sarıkamış’ta Çanakkale’de omuz omuza savaşan ortak kaderi paylaşan insanlar bu inançlı toplumun üyeleriydiler.

  Bugün de öyle değil mi?

  Muzaffer Taşyürek / Semerkand dergisi 04/2002

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yazı Ermeni sorununu çok güzel özetlemiş.
  Bir insanın kanında nankörlük varsa dolduruşa getiren olmasa da elbet birgün ortaya çıkar.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş