Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Yavuz Sultan Selim'in Küpesi

  Yavuz Sultan Selim'in Küpesi

  Yavuz Sultan Selim en kudretli padişahlardan biriydi.Çok güzel ata biniyor devrin en meşhur silahşörlerini alt edecek kadar iyi kılıç kullanıyordu. Güreşmekte ok ve yay yapmada üstüne yoktu. Harpten hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. Mütevazi bir kişiliğe sahip olan Yavuz Sultan Selim her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı.

  Gösterişten hoşlanmaz devlet malını israf etmezdi. Babasından devraldığı tatminkar hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra söyle vasiyet etti:

  "Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin aksi halde Hazine-i Humayun benim mührümle mühürlensin."

  Yavuz Sultan Selim ataları hep sakal uzattıkları halde sakalını keserdi. Bunun sebebini soranlara "Sakalımı ele vermemek için kesiyorum" dediği rivayet edilir. Bir kulağına da küpe takardı. 22 Eylül 1520'de "Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşında iken vefat etti.

  Tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirdiler.Yavuz Sultan Selim tahtı devraldığında 2.375.000 km.kare olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 6.557.000 km.kareye çıkarmayı başardı.

  En güzel ve ilginç olanı ise en büyük seferine çıktığındaki irandan girip mısıra kadar fethetti diye biliyorum çölü geçerken Yavuz Sultan Selim birden attan inmiştir.Bir süre bu şekilde ilerledikten sonra ona en yakın olanlardan biri dayanamayıp yanına yaklaşır ve sorar cihanu hazretlerim neden indiniz asker bitkin düşmüş durumda (Padişah attan inince hepsi iniyor ).Yavuz Sultan Selim sert bir tavırla bakarak.Önde peygamber efendimiz giderken benim ata binmek ne haddime düşmüş şeklinde cevap vermiştir.Bugünkü teknoloji ile kara araçlarının geçemiyeceği sürede çölü geçmiştir.

  Yavuz Sultan Selimin küpe takmasının nedeni şu şekilde açıklamış.Taktığı küpe normal küpe değil ucunda metal top olan ağır bir küpe ve ağırlığını kulağında hissettikce Allah'ı hatırladığını söylemiştir


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yavuz Sultan Selim'în Küpesinin Anlamı


  Bazı rivayetlere göre İslam hukukunda erkeklere caiz olmayan küpeyi ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim’in takmasına ihtimal bile verilmezken bazı rivayetlere göre de bunun gercek olduğu ve bazı sebeplere dayandığı söylenmektedir
  Yavuz Han; Mısır Seferinde kulaklarında küpesi olan insanları görüp "Bu insanlar neden küpe takıyor?" diye sormuş ve "köle (kul) oldukları için" cevabını almıştır Yani bazı konumlarda hizmet eden kişilerin köle oldukları belirgin olsun diye sol kulaklarına küpe takılırmış 9 Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan selim Topkapı sarayına döndükten sonra huzuruna bir kuyumcu çağırtarak kendisininde sol kulağına bir küpe takılmasını emreder Kuyumcu kısa bir şaşkınlıktan sonra şunu der;
  - Hünkarım kölelere takılan küpelerin size takılmasını tasvip etmem Zira bu hadise Osmanlı halkı içerisinde duyulursa nasıl bir tepki arzedeceklerini bilemem- der Bunun üzerine büyük hükümdar Yavuz şu cevabı verir
  -Bundan sonra bende ilkin Allah’ın sonrada Osmanlı vatanının ve Türk milletinin kölesiyim- der ve sol kulağına küpeyi taktırır


  bende bu şekilde biliyordum ek olsun (;

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Yavuz Sultan Selim Neden Küpe Takardı?
  Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim ordusuyla Mısır’ı fethettiği zaman orada köleleri ziyaret etmiş. Çiftliklerde çalışan erkek kölelerin kulaklarında küpeleri görünce neden taktıklarını sormuş.

  “Sultanım.” demişler. “Bunlar köle sınıfı olduğundan hür erkeklerden ayırt edilmeleri için bu küpeleri takarlar. Bu küpeler onların kölelik nişanıdır.”

  “Yaa öyle mi?” demiş Yavuz Sultan Selim “Demek öyle ha.. Getirin öyleyse ben de kulaklarıma küpe takacağım.” Kendisini Alemlerin Sultanı karşısında köle olarak gören Yavuz:

  “Getirin benden daha hakir bir köle mi olur?Bende Allah'ın kölesiyim” demiş ve küpeleri kulaklarına takarak bir müddet köleler arasında dolaşmış.........

  -ALINTI-

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ben de resim araştırırken şöyle bir bilgiye rastladım.

  Bu resim Yavuz Sultan Selim’e değil İran Şahı İsmail’e aittir

  Yavuz Selim bahsinin geçtiği hemen her kitapta hükümdarın mutlaka kulağı küpeli bir tablosunun fotoğrafı da yeralır. Ama bu tablo aslında Yavuz’a değil İran Şahı İsmail’e aittir. Küpe Şah İsmail’in Şiiliğinin yanısıra Hayderî-Kalenderî dervişi olmasının sembolüdür ve Hayderîler bu küpeye “mengûş” derler.

  İddia ilk defa bundan 25 sene kadar önce eski bir gazeteci olan Nezih Uzel tarafından ortaya atıldı ve Uzel bir antika dergisine “Bu resimbu adamın değil” diye yazdı.

  Söylediği “adam” bizim meşhur Yavuz Sultan Selim bahsettiği resimde Yavuz’un taa ilkokullardan itibaren hemen bütün ders kitaplarına girmiş olan küpeli tablosuydu.

  Yazılmasının üzerinden çeyrek asır geçti ve konu o derginin sayfaları arasında unutulup gitti. Nezih Uzel tablonun Yavuz Selim’i değil aksine onun can düşmanı İran Şahı İsmail’i gösterdiğini söylüyordu ve söylediği doğruydu.

  Yavuz’un küpe taktığı yolundaki söylenti döneminden sonraki tarih yazarları tarafından ortaya atılmıştı. Resim ise saray nakkaşhanesinde ama Yavuz’dan çok sonraki dönemlerde yapılmış asırlar öncesine dayanan bazı efsaneler neticesinde hükümdarın kulağına bir de küpe oturtulmuştu.

  Küpe aslında Şah İsmail’e aitti ve Şah’ın inançlarıyla ilgiliydi. Şii olan Şah aynı zamanda 13. yüzyılda ortaya çıkan bir yola Hayderî-Kalenderî tarikatine bağlıydı ve kulağındaki küpe de bu inancının belirtisiydi.

  Hayderiliği 1221’de ölen Kutbüddin Hayder isminde bir derviş Kalenderî tarikatının bir şubesi olarak kurmuştu ve o devirde varolan tarikatların enmarjinaliydi. Hayderîliğin temelinde Hazreti Ali’ye duyulan aşırı bağlılık ve günlük hayattan uzaklaşıp kendine mahsus bir dünyada yaşamak vardı.

  Dervişler kulaklarının sadece tekine küpe takar saçlarını kaşlarını kirpiklerini ve hatta göğüslerinin kıllarını bile tıraş eder göğüslerinde bir tutamkıl bırakır ve bazıları bu tutama da tek bir inci tanesi geçirirlerdi. Hayderîler’in belirli bir yerleri yoktu bazan tek başlarına bazan da birarada gezer diyar diyar dolaşırlardı ve eski dönem Türk Edebiyatı’nın birçok önemli eseri Kalenderîler’e aitti.

  İşte meşhur tablodaki küpe Şah İsmail’in bu yönünün Hayderî-Kalenderî dervişi olmasının sembolüdür. Yavuz Selim’e yapılan yakıştırma günün birinde belki düzeltilir ama araştırılması üzerindemutlaka durulması gereken bir bZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]a konu var: Her iki hükümdarın da şairliği ve Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]inde kullandıkları dil... Türk hükümdarı olan Yavuz Selim’in Farsça İranlılar’ın Şah’ı ama aslında özbeöz Türk olan İsmail’in de sadece Türkçe yazmış olmalarının sebebi...

  Alman baskısı Yavuz divanı

  Alman İmparatoru Wilhelm 1904’te zamanın sultanı Abdülhamid’e çok ilginç bir hediye gönderdi: Hükümdarın cedlerinden Yavuz Selim’in altın yaldızlı divanını.

  O yıllar Türk-Alman dostluğunun temellerinin atıldığı dönemlerdi. Sonraları gerçi Birinci Dünya Savaşı’na girmemiz imparatorluğun Anadolu dışındaki bütün topraklarının elimizden çıkmasıyla sonuçlandı ama o senelerde Alman dostluğundan bZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]a şeyler bekleniyordu.
  Wilhelm’in bastırdığı kitap Abdülhamid için çok önemli bir manevî hediyeydi. Yavuz’un Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]i o zamana kadar sadece el yazmalarının sayfalarında kalmış kitap haline getirilmemişti. İmparator divanı bir Alman Üniversitesi’nin doğu dilleri profesörü olan Paul Horn’a hazırlatmıştı. 132 sayfaydı Berlin’de Devlet Matbaası’nda 47.5 santim boyunda basılmış ve her sayfasına tezhip yaptırılmıştı.

  Aradan tam 106 yıl geçti ve Almanlar’ın bastığı Yavuz Selim divanı bugüne kadar bir daha basılmadı.
  ATSIZ, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  @Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]'nin anlattığı rivayet en bilinen ve geçer kabul edileni.@Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]'ın eklediği bilgiyede katılıyorum tarihçilerin hemfikir oldukları bir konu.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş