Viyana Kuşatması

Viyana şehri Osmanlılar tarafından tarihte iki defa kuşatılmıştır:Birinci Viyana kuşatması:
Osmanlı imparatorluğuna bağlı bir krallık durumunda olan Macar tahtına Bohemya kralı ve Avusturya arşidükünün sahip çıkmak istemesi üzerine Macar kralı Zapolya Osmanlı imparatorluğundan yardım İstemiştir. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman 300000 kişilik bir kuvvetle 17 Haziran 1527 de Belgrada gelmiş burada beş hafta kadar konakladıktan sonra Macaristan - Avusturya sınırını geçerek Viyana önlerinde karargahını kurmuştur. Osmanlı ordusu 24 - 27 Eylül günlerinde Viyana önlerinde toplanmış ve böylece Viyana kuşatılması başlamıştır.

Fakat gün geçtikçe havaların soğumağa başlaması Viyana kalesini yıkmağa yarayacak ağır topların Belgradda bırakılmış olması yapılan çeşitli hücumlara rağmen bu kuşatılmadan bir sonuç alınmamasına sebep olmuş kışın şiddetlenmeye başlaması üzerine de Kanuninin 26 Ekim 1527 de karargahını kaldırması üzerine son bulmuştur.İkinci Viyana kuşatması:
Almanya imparatorluğu ile Macaristan krallığı ve onun müttefiki olan Transilvanya arasında birkaç yıldan beri devam etmekte olan savaş üzerine Macar krallığı ve Transilvanya krallığı Osmanlı imparatorluğundan yardım istemişlerdir. Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa on yıldan beri devam eden bu savaşın Avusturyayı yıprattığına kanaat getirerek Ocak 1663 te Avusturyaya savaş açmış ve büyük bir kuvvetle yola çıkmıştır. 3 Mayıs 1683 te Belgrada gelen Osmanlı ordusu burada fazla kalmamış .Mehmet IV. ün savaşa katılmaması üzerine başkomutanlık vazifesini üzerine alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın komutasında Avusturya sınırlarına ulaşmıştır.

Macarların Ulahların Kırımlıların da katılmasıyla 170.000 kişilik büyük bir ordu haline gelen Osmanlı ordusu 14 Temmuz 1683 te Viyanayı kuşatmaya başlamıştır. Fakat Birinci Viyana kuşatılmasındaki hatalar yeniden tekrar edilmiş ordu ağır toplardan mahrum bırakılmış fena bir mevsim seçilmiş kuşatılma için belirli bir plan yapılmamıştı. Bir sonuç alınmadan kuşatılmanın uzaması üzerine Avusturyaya yardımcı olan kuvvetler Viyana önlerine gelmeğe başlamışlardır. Bu müttefik kuvvetleriyle savaşa tutuşan Osmanlı ordusu savaşın fena idaresi yüzünden başarı kazanamamış ve Viyana kuşatılmasından vazgeçilerek geri dönülmüştür. Bir yenilgi halinde 16 Ekimde Belgrada gelinmiş Kara Mustafa Paşa Mehmet IV. tarafından idam edilmiştir. İkinci Viyana kuşatması Osmanlı imparatorluğunun Avrupadan son ilerleme deneyidir. Bundan sonra Osmanlı imparatorluğu için gerileme devri başlamıştır.


Alıntıdır.