EMG / ENMG (Elektronöromiyografi) Nedir?
EMG; sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır.
EMG; sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak tanıyı doğrulamak işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler sinir ileti çalışmaları ve iğne EMGsi testleridir.

Sinir İleti Çalışmaları
EMG incelemesi sırasında; cilt üzerine yapıştırılan uyarıcı elektrodlarla sinirlerin belirli noktalarına verilen elektrik uyarıları ile bu sinirlerdeki sinyaller ortaya çıkarılır. Bu sinyal deri üzerine yerleştirilen kayıt elektrodları ile kaydedilir.

İğne EMGsi
Bu işlem; iğne elektrot adı verilen özel bir kayıt elektrotlarının kas dokusu içine batırılması ve kas lifleri üzerinde elektriksel sinyallerin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır.

Kas liflerinin hafif ve güçlü kasılmaları sırasındaki ürettikleri sinyaller değerlendirilir. Böylece saptanan hastalığın vücudun neresinde olduğuna ya da yaygın bir hastalık durumunda hastalığın yaygınlık derecesine ilişkin bilgiler elde edilir.

EMG Hangi Durumlarda Yapılır?
Diyabet B12 vitamini folik asit eksikliği gibi metabolik şikâyetlerde
Organ yetmezlikleri (Böbrek Karaciğer)
Romatizmaya bağlı hastalıklar
Kanser
Kronik alkol kullanımı
Toksik maddelerle ilgili işlerde çalışılması
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Kalıtsal nedenler
Çocuk felci
ALS
Kas hastalıkları
Sinir hastalıkları.