Zürefa ve Trabzan

Diğer oyalardaki gibi yapılır.

Zürefa Trabzan ve Köprü

Trabzan üzerine iki sıra işlen*dikten sonra arada iki ilmek kalmak üzere küçük bir köprü atılır.

Ana Örgeye Geçiş

Atılan küçük köprünün üzeri*ne onüç uzunca fıskille ana ör*geye başlanır. İki sıra düz il*mekle istendikten sonra şekil*deki gibi oniki trabzan işlenir ve onbeş çirtikle görülen şekil meydana çıkar