Dünya Sağlık Örgütü cep telefonu kullanımının kanserojen olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.


Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma kurumu cep telefonlarının 'kanserojen olabileceğini' açıkladı.

Örgüte göre dünya çapında 5 milyar kişi cep telefonu kulalnıyor

Fransa'nın Lyon kentinde toplanan 31 uzmandan oluşan bir heyet epidemiyolojik kanıtları yani hastalığın görülme sıklığını ve bunları etkileyen süreçleri inceledi. Araştırma sonucu cep telefonu kullanımının bazı beyin kanserlerine yakalanma riskinin gözardı edilemeyeceği vurgulandı. Ancak doğrudan bir ilişki kurulamayacağı belirtildi ve 'cep telefonunun insanlarda kansere yol açtığı açıkça kanıtlanmamıştır' denildi. Uzman heyetinin önünde cep telefonlarına beş farklı bilimsel risk düzeyi verme seçeneği vardı. Bu seçenekler kanserojen büyük olasılıkla kanserojen kanserojen olma ihtimali var sınıflandırılamaz ve kanserojen değil şeklindeydi. Heyet cep telefonlarıyla bir tür beyin kanseri arasındaki olası ilişki nedeniyle cep telefonu kullanımının 'kanserojen olma riski var' sonucuna vardı.

'Kanıtlar zayıf'

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu'ndan Ed Yong 'Dünya Sağlık Örgütü'nn kararı cep telefonlarını kanserle ilişkilendiren bazı kanıtlar olduğu anlamına geliyor. Ancak bu kanıtlar önemli sonuçlar çıkarmak için zayıf' dedi. Yong ayrıca 'Cep telefonu kullananlarla kullanmayanların karşılaştığı beyin kanseri riski benzer. Ayrıca 1980'lerde başlayan yoğun telefon kullanımına karşın bu kanser türünde son yıllarda büyük bir artış görülmedi' diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü geçmişte cep telefonu kullanımıyla kanser arasında bir ilişki olmadığını açıklamıştı. Örgüt Dünya çapında beş milyar kişinin cep telefonu kullandığını tahmin ediyor.

ALINTIDIR.