Çeşitli organların selim ve hapis tümörlerinin teşhis edilip tedavisinin yapıldığı bilim dalıdır. Tanı için ayrıntılı tetkikler gerekebilir. (Kan tahlilleri röntgen ultrason tomogrofi MR Biyopsi Mamografi ve Endoskopi gibi) Tedavide ise hastalığın tipine göre ve evresine göre ilaç tedavisinde (
Kemoterapi ) veya cerrahi tedavi (Ameliyat ) uygulanabilir.