Herşeyden önce tüm hastalıkların tedavilerinde esas
rolü vucudun Bağışıklık Sistemi üstlenmektedir.
Bağışıklık sistemini zayıflatan etmenlerin ortadan
kaldırılması tedavinin ilk basamağıdır. Kanserli
hücrelerin ne kadar ve nerelere metastaz yaptığını
tesbit etmek olanaksız olduğundan kanser tedavisi
gören hastaların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilerek
bu yayılmış hücreleri yok etmesi arzu edilen bir
durumdur.
Kanser tedavisi onkoloji uzmanı doktorlar tarafından
yapılır. Birçok merkezde Onkoloji Hastahaneleri
mevcuttur.Genel bilindik kanser tedavileri 4 çeşit yolla
yapılır:
1. Cerrahi (Kanserli dokuyu ve çevresindeki invazyon
riski taşıyan bir miktar sağlıklı dokuyu alıp
çıkartmak. Bazı durumlarda kanserli dokuyu
cerrahi müdahale ile çıkartmak imkânsız olabilir.
Bu durumda radyoterapi veya kemoterapi
uygulanır.)
2. Radyoterapi (ışın) tedavisi (Uygun dozda ışın
uygulayarak kanser hücrelerinin öldürülmesi)
3. Kemoterapi (kanser hücrelerini öldürmek üzere
ilaçlar kullanılması
4. Alternatif tıp Bağışıklık sistemini güç vermeyi asıl
tedaviye destek olmayi amaçlayan ancak
marjinalliğe açık olması nedeniyle güvenilirliği ve
etkinliği kontrollü deneylerle ispatlanmamış ön-
tıbbi yöntemlerdir.