İyi huylu (benign) tümörler kanser değildir. Komşu
bölgelere yayılmazlar. Sınırları belirgindir. Komşu
dokuları eritmezler. Bu hücreler onkogen yani
farklılaşmışlardır (mutasyon)ancak yine de
orijinlerini tahmin etmek mümkündür. Tamamen
çıkartıldığı zaman genellikle tekrarlamazlar.
Kötü huylu (malign) tümörler ise kanser olarak
adlandırılır. Komşu organ ve dokulara yayılırlar kemik
doku ile karşılaştıklarında onu dahi eritirler
(rezorbsiyon). Sınırları belirsizdir. Malign tümörü
oluşturan hücreler o kadar farklılaşmışlardır ki
orijinlerinin ne olduğunu söylemek imkânsızdır. Lenf
ve kan yoluyla uzak organlara da yayılırlar.