Kanserin esas nedeni hücre bölünmesi esnasında DNA
replikasyonunun (eşlenmesi) hatalı olması sonucu
hücrenin farklılaşmasıdır. DNA replikasyon
anormalisine sebep olduğu sanılan birçok faktör
mevcuttur ve bunlara predispozan (hazırlayıcı)
faktörler denir. Hücre bölünmesi doku tamiri ve
yenilenmesi amacıyla yapılır. Doku tamiri ve
yenilenmesini hızlandıran tüm etmenler aslında bir
kanser hazırlayıcısı olabilir.
1. X-ışınları gama ışınları radyoaktif maddelerden
yayılan partikül radyasyonları ve ultraviyole ışınları
gibi iyonize edici radyasyonlar kansere zemin
hazırlamaktadır. Bu radyasyonların etkisi altında
doku hücrelerinde oluşan iyonlar yüksek derecede
reaktif olduklarından DNA zincirlerini kopararak
mutasyona sebep olmaktadır. Gürültü ve
Radyasyon kirliliği Yoğun trafik Dar sokaklar
Mega kentleşme Ozon ve Oksijen
kontaminasyonu.
2. Bazı kimyasal maddelerin mutasyon potansiyeli
yüksektir. Mutasyona neden olan kimyasal
maddelere kanserojenler denir. Anilin boya
türevleri sigara dumanındaki çok sayıdaki
kimyasal metilmetakrilat asbest silika tozları
kömür ve alçı tozu bunlara örnektir. Günümüzde
toplumda en büyük sayıda kansere neden olan
kanserojenler sigara dumanında bulunmaktadır. #
Fiziksel olarak tahriş edici maddeler de kansere
neden olmaktadır. Dokuda oluşan harabiyet hızlı
bir mitoz faaliyetiyle tahrip olan hücrelerin yerine
yeni hücreler oluşturur. Mitoz ne kadar fazla ve
hızlı olursa mutasyon riski o kadar artar. Bu tür
fiziksel etmenler arasında (dudak ısırma saçla
oynama ben (nevus) koparma) yara kabuklarıyla
oynama bazı tahriş edici gıdaların aşırı ve sık
tüketimi sayılabilir.
3. Birçok ailede kansere yakalanmaya karşı güçlü bir
kalıtsal eğilim vardır. Bu olay belki de birçok
kanser tipinde kanserin oluşmasından önce birden
fazla mutasyona ihtiyaç olduğu gerçeğininden
kaynaklanmaktadır. Kansere özellikle yatkınlığı
olan bu ailelerin kalıtsal genomlarında bir veya
daha fazla mutasyona uğramış gen
bulunmaktadır. Bu yüzden böyle şahıslarda kanser
büyümeye başlamadan önce çok daha az sayıda
ilave mutasyon olması kanseri başlatmak için
yeterlidir.
4. Kanser oluşumunda viral faktörlerin etkisi de
vardır.
Kadınlarda en çok meme rahim ve kalın bağırsak
kanseri; erkeklerde ise en çok akciğer prostat mide
ve kalın bağırsak kanserleri görülmektedir. Tüm
kanserlerin %16'sı tüm kanser ölümlerinin %28'i
( erkeklerde %35 kadınlarda %19 akciğer kanseri
nedeniyledir. Akciğer kanseri büyük ölçüde sigara
kullanımı ile ilişkilidir.
Kanserin görüldüğü yerler aşağıda gösterildiği şekilde
yüzdelenebilir
Beyin ve omurilik %1
Cilt %10
Genital bölgeler: erkeklerde %20 kadınlarda %8
Meme %14
Sindirim sistemi %25
Solunum yolları: erkeklerde %2 kadınlarda %3
Karaciğer ve safra kesesi %3
Diğer organlar %8