Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Okültizm'in dallarından biri ya da kapsadığı alanlardanbiri olarak görülen simya kimi kaynaklarda iç (ezoterik)simya ve dış (egzoterik) simya olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış simyadaki bütün kavramlar Hermes-Thotinisiyasyonundaki ezoterik bilgilerin anlaşılamamış sembollerinden ibarettir. Örneğin dış simyada madenlerin birbirine dönüşümünü sağlamak anlamına gelen “büyük eser” (magnus opum) iç simyada inisiyatik bir eğitimin sonunda elde edilen spiritüel “aydınlanma”yı ifade eder. İç simyada inisiyasyonlardaki küçük misterlere ve büyük misterlere vakıf olma “küçük eser” ve “büyük eser” diye adlandırılmıştır. “Büyük eser”i gerçekleştiren kişinin “büyük sanat”ın sonunda “felsefe taşı”nı elde etmiş “ölümsüzlük içkisi”ni içmiş olması inisiyatik süreç sonunda aydınlanmış olmasını simgelerdi. “İlk madde”yi (materia prima) elde etmek ise tüm madenlerin türediği madde cevherini elde etmek değil ruhsal varlığın ilk halini yani maddi dünyada doğmadan önceki saf hali saf şuur halini elde etmek anlamına geliyordu. Metalin altına dönüşmesi sembolizminde simgelenen bir anlam da "aura"nın arınması altın parlaklığını gösterecek bir saflığa ulaşmasıdır. Hermes-Thot'a dayanan ezoterik sembollerin o sembolleri anlayabilecek inisiyatik eğitimden geçmemiş olanların eline geçmesi dış simyayı doğurmuştur. Bu bakımdan kimi yazarlar dış simyayı okültizm kapsamında iç simyayı ezoterizm kapsamında ele alırlar.

ALINTIDIR.