Bin Yıllık Gücün Kökeni

19. Yüzyıl´ın sonu 20. Yüzyıl´ın başı Okült örgütlerin ve patladığı bir dönemdir; patlamanın temel nedeni buz yüklü bir kara bulut gibi kitlelerin üzerine inerek duyguları ve hümanizmayı kısırlaştırıcı içerikleriyle rasyonalizm ve materyalizmdi. Böyle bir ortamda Faşizm´in yer bulması kolay oldu ezoterik kuruluşlar yeterince hazırdılar kitleler yeterince etki altındaydı. Von Liebenfels´in Yeni Templar´ları Von List´in Runic ve German Düzeni Thule Grubu bu kuruluşların veya mistik örgütlerin başında yer aldılar. Naziler´in başlangıcı olan NSDAP´ın kuruluş amacı aslında bu doğrultudaydı ve politika işin kılıfıydı. Thule

Grubu kendi gazetesini "Volkische Beobachter" çıkarıyor ve Parti´nin propogandasını yapıyordu ve gamalı haçlı bayrak Thule´ci Dr. Krohn tarafından tasarlanmıştı. Faşizm Avrupa´nın ruhunun gölgesidir. Yüzyıllar boyunca materyalizm liberalizm rasyonalizm ve kozmopolitizm tarafından bastırılmıştır içinde Vikingler´in öfkesi Spartalılar´ın ulusçuluğu ve Roma Lejyonları´nın savaşçı ruhu bulunmaktadır. Doğayı tersine çevirme güdüsü Faşizm´in imanıydı ve bunun doğal olduğu kabul ediliyordu ve kasdedilen doğa Marksizm ile Kapitalizm´di.

Tüm çabalara rağmen Faşizm´i materyalist ve ekonomik tanımlarla tam anlamıyla açıklamak mümkün değildir. Yapılan analizlerde birleşilen tek nokta Faşizm´in kökeninde geleneksel sosyo-ekonomik etkenlerin ötesinde bulunan alışılmadık nedenlerin bulunduğudur. Tüm "izm"lerin ortak sorunu olan çeşitlilik veya yorum farklılıkları ya da uygulamalardaki ayrılıklar tanımı daha da zorlaştırır. Komünizm´deki Maoizm ve Leninizm çatışması iyi bir örnektir biri ötekine zıd hatta tuhaf gelmektedir ikisi de Komünizm´dir. Daha uygun bir yaklaşım kavramsal etki olarak Alman-Nazizm´ini etkileyen Pan-Germanism ve Neo-Paganism verilebilirler. Ama Alman Faşizmi´ni etkileyen bu iki temel ideolojinin İspanyol İtalyan veya Latin Amerika faşist hareketlerine kaynak olduğu söylenemez çünkü oralarda Katolik kökenlerin dışına çıkılmıştır yani Pan-Germanizm´in ve Neo-Paganizm´in derinliklerinde dinsel motifler ve inançlar bulunmaktadır. Öncelikle üzerinde durulması gereken Nazizm çok açıdan ele alınabilir ama özellikle Wilhelm Reich´ın yorumu çarpıcıdır; Reich toplumun kitlesel silahlanmasının seksüel difonksiyonun (Bir organın görevini yerine getirememesi.) bir sonucu olduğunu belirtiyordu. Norman Cohn ise Naziler´in ve Binyılcılar´ın (III. Reich´ın 1000 yıllık iktidarı) Orta Çağ´daki Anti-Semitik (Irkçı) ve Eskatolojik Lollard hareketleriyle paralellik içinde olduklarını belirtiyordu. Tarihçiler Tarihçilerin sorunu da Faşizm´i nereden tutacaklarını bilememeleridir çünkü politik savlar çok sağlam bir zırh görevi yapan etiketler oluşturarak Faşizm´i korurlar varsayılan politik muhalefet iddiaları zırhı daha da güçlendirir. Bazıları kolektivist veya toplumcu diğerleri radikal bireyci başka gruplar ise tutucu ve öfkelidirler bir diğer kesim ise tüm moral değerleri küçümser hakir görür. Bir kısmı emperyalistken ötekiler içe dönük veya izolasyonisttir.

Tüy ve katran

Bugün oturur ve düşünüp taşınırsak kendi politikacılarımıza için de uygulanabilir etiketler bulabiliriz. Amerikalı Senatör Pat Buchanan bir faşist midir? Ya Lyndon LaRouche Jacques Le Pen Leonard Jeffries veya David Duke (Muhafazakar ABD´li politikacılar)? Bütün bunlar Cumhuriyetçi Parti etiketi altında resmen faşist sayılmazlar mı? Yani Faşizm için ırkçılık anti-semitizm veya dinsel ön yargılar ille de gerekli midir? 60´lı ve 70´li yılların ünlü faşist politikacısı Barry Goldwater; "Savunmadayken aşırılık kötü birşey değildir." diyordu. Eğer politikacılar "kanun ve düzen" veya "önce ülke" sözcüklerinin oluşturduğu platformda koşmayı sürdürürlerse (ki bu olgu demokrat olduklarını söyleyen hemen tüm batı ülkelerinde böyledir.) nasıl olur da Liberal Demokrasi´nin varlığı savunulabilir? Alman Nazizm´i titizlikle Faşizm´in "birlik-bütünlük" mührünü kullanıyordu çünkü tarihsel genetik bağlar en iyi şekilde test edilmeli ve anlaşılmalıydı. Eğer bugün bu olgunun doğrultusunda Faşizm´in ötesine kuvvetli ama bir türlü net görüntü sağlayamayan bir mercekle bakacak olursak aynı fırçanın kullanılacağını fark edebiliriz yani sağ kanattan alınan tüyler ve katran bu şu demektir; temeldeki harç aynıdır bin yıllardır vardır ve de varolacaktır. İşte bu harç Alman Nazizm´inin en önemli kök etkenlerinden birisi olan en üst düzeydeki Okültizm ve Okült gruplardır (Germanorden Thule Gellenschaft Ariosophy ve Neo-Templar´lar gibi). Bu gruplar iki savaş arasında etkin eylemler gerçekleştirdiler.

"Büyük Sarışın Canavar" gerçek mi?

Garip hatta üzücüdür ama iyi bir analizin sonucunda Nazizm´in Okült kaynaklarına derinlemesine inildiğinde karşımıza bir Rus´un yani efsane kadın Madam Helena P. Blavatsky´nin çıktığı görülür ya da Blavatsky kapının eşiği olmuştur. Alman Okült Örgütler´in tematik inançları Teosofik ideallere çok yakındır sanıldığı gibi Nietzsche´nin doktrinleri bu kadar etkin olamamış daha bulanık ve daha karmaşık bir sonuca ulaşmıştır oysa Nietzsche kızkardeşinin doktora çalışmasının etkisiyle Alman Nasyonalizmi´ne adeta mahkum olmuştu; "Aptallık uçurumu" diyor Anti-Semitizm´i reddediyordu. Nietzsche´nin "üstün-insan" söylevlerinde bir Alman veya Aryen olmak yoktu ama bizler onu yanlış anladık. Buna karşın Blavatsky´nin "6 Kök Irk" doktrininin (Astral Hyperborea Lemuria Atlantea Aryen and the Gelecek olan ırk) sadece Aryen ırka yönelik olduğu da söylenemez. Ama Naziler bu doktrinin çarpıtarak kendi çıkarlarına uydurdular ve tüm ırklar ve uluslar arasında farklılık iddialarının temeline oturttular bu bir tür bozuk doğumdu veya bir mutanttı ya da çok fazla gerilimliydi. Blavatsky 3ırksal maji"nin üzerinde fazla durmamıştı bunu bir tür büyü olarak tanımlıyordu. Özgün ama bilinçsiz ya da küstahça bir tavır sergileyen Naziler yararlandıkları doktrinin ocaklarını kapatmayı da ihmal etmediler; Almanya´daki Teosofi Locaları Rudolf Steiner´in Goetheaneum´u tüm yasal Freemason kuruluşları ve diğer okült kuruluşlar birer birer kapatıldılar geriye kalan birkaçı ise okült sayılamayacak kadar düzeysiz sayıldıkları için öylece kaldılar. Carl Gustav Jung ise mitolojiyi sorumlu tutuyor ve ırksal bilinçaltının etkilerinden söz ediyor. Naziler Tötonik ayinleri ve mitik düşünceyi canlandırmaya çalışıyorlardı. İşte diğer Okült kuruluşlara veya gruplara karşı olmalarının nedeni buydu sadece kendileri kalmalıydılar. Jung daha 1930´larda birçok hastalığın belirtisi olduğu düşüncesiyle rüya analizleri yaparken bir arşetip olarak "Büyük Sarışın Canavar"ı tanımlıyor ve uyarıyordu. Jung´a göre Nazizm bir tür kitle psikozuydu ve bir lider bilinçaltı arşetiplerinin birisi tarafından etkilendiği zaman topluma acı veriyordu. Diğer Okült kökenler acaba bu arşetipleri harekete geçirdiler mi? Gurdjieff ve Crowley gibi iki önemli ismin Reich´a destek olduğu olasıdır ama şaşırtıcı olan şey her ikisinin de Fransa ve İngiltere´deki direniş hareketlerine el altından destek verdikleridir. Prieure du Sion türü bazı Okült grupların Nazi Partisi ile anlaşır gibi oldukları hatta partiye süzüldükleri ama daha sonra casusluk yaptıkları bilinmektedir.

Ebedi kavga; Aryenler´le Semitik ırklar arasında;

Alman mistisizminin bazı düşüncelerini İngiltere´deki Hermetic/Rosicrucian gruplardan ve Avrupa´daki Teosofistler´den ödünç aldığı doğrudur ama temel inanışlar ve uygulamalar farklıdır. Kısmen de olsa Aryen ırkın mistik gücünün şiddeti ve hatta acımasızlığı düşüşe neden olmuştur ama Aryenizm´in savunusu ise düşüşe neden alt ırklarla birleşip melezleşmenin getirdiği dejenerasyondur. Aryenist mistisizm olan Tötonofilizim Rune simgeleri Kuzey mitleri ve Gamalı Haç (Swastika) ile kendisi tanımlar inançlara göre Hıristiyanlık Töton uygarlığının çöküşüne neden olmuştur ve yeni Pan-German Milliyetçilik bunu yeniden sağlayacaktır. İdealize olarak tüm Avrupa dilleri aynı Indo-Avrupa kaynaklıdırlar ve Hindular´dan Yunanlılar´a kadar birçok dünya mitinde köken aynıdır yani Aryenizm´dir (Blavatsky´nin Aryen ırkı) ve bu görüş filologlar ve antik tarihçiler tarafından desteklendikleri için saygı görür. 1905´de birçok Rus Zion Çocukları Protokolü çerçevesinde gelişen propoganda doğrultusunda ikinci sınıf Semitik ırkların Avrupa´ya Bolşevizm´i getirmeye çalıştıklarına ve bunun kıtanın sonu olacağına inanıyorlardı. Örneğin Rasputin´in ("Eğer ben ölürsem Rusya´nın asil ırkın ve Avrupa´nın sonu gelecek..." öngörüsü bu düşüncenin bir diğer ucuydu. Germanorden Örgütü´nün kurucusu Guido von Liszt Nazi zirvesinde Oswald Spengler ve Alfred Rosenberg kadar önemli görünmez oysa musluğu açan odur. Spengler ve Rosenberg batının "Magianism"in (Düzeysiz ırkların büyücülüğü) şiddetli saldırısı altında olduğunu Orient Semitik ırkların (Orta Doğulular Asyalılar ve tüm Aryen olmayanlar.) ´Dünya Mağarası" felsefesini yaymak istediklerini iddia ediyorlardı. Öyleyse önlem alınmalıydı bu bir Faust prensibiydi Avrupa/Aryen ırklar sınırlandırılmadan ve kısıtlanmadan yönetimi ellerinde bulundurmalıydılar. Germanordenizm Afrika Latin ve Polinezya kökenli tüm ilkel elementlere tepkiliydi batı sanatında önem verilen Picasso ve Gauguin bozulmanın açık belirtileriydiler. Bugün de rock müzik karşıtı olarak benzer bir akım görülebilir; vahşi orman ritminin eşliğindeki tam-tam vuruşlarının modern müzik olarak tanımlanmasına karşı çıkan düzeysizlik olarak tanımlayan ve Wagnerian operaları yücelten azımsanmayacak kitleler vardır. Alman mistik grupları materyalist güçlerle ve relativ güçlerin sürekli savaştıklarına inanıyorlardı ve bu bir anlamda doğruydu. Aryen Ruhsal Uygarlık kıyamete kadar savaşacaktı ta ki düşmanlarına hiç kaçacak yer kalmayıncaya kadar. Nazizm´in ve Soykırım´ın temellerinde bu düşünce vardır.

Yeni Dünya Düzeni!

Birçok yazara göre Naziler daha çok kötülüğün ve üstü örtülü diktatörlüğün ön organizasyonu olarak ortaya çıktılar. Nazi Partisi´nin karanlık dehlizlerinde bir tür yeşil kepli doğulu rahiplerin dolaştıkları daha da ötede Tibet´te gizlenen bir grup lamanın Nazileri kukla olarak kullandıkları dahi iddia edildi. 1840´larda Almanya´da yayılan Agharta Miti´nin içeriği çok tutulmuştu yeraltında yaşayan Dünyanın Efendisi dünyanın bazı yerlerini kontrol ediyordu ve sonunda dışarı çıkarak dünyayı toptan ele geçirecekti. Napolyon´un tüm Avrupa´yı kontrol etme tasarısından çok şey öğrenen Nazi öğrenciler jeo-politik kriterlere öncelik vererek gerçek fatihler olmayı düşlüyorlar ama metod olarak önce dallanıp budaklanmayı yani jeo-politik yayılmayı amaçlıyorlar ve sonunda dünya egemenliğini hayal ediyorlardı (Hitler´in projesi Amerika´yı işgal etmek ve İtalyanlar´ın desteğinde Afrikayı Japonlar´la beraber Asya´yı kontrol etmekti.) Bazı düşünürlere göre bu Teosofist bir düşüncedir "Yükselen Efendiler Doktrini" ve ardında gücü ele geçirmek arzusu vardır ama açığa vurulmamıştır. Benzer bir örnek günümüzün sinema hiti olan "Star Wars"da görülebilir; "Güç" karanlığın simgesi olan İmparatorun veya aydınlığın simgesi olan Jedi şövalyelerinin eline geçecektir; her üç filmde de bu kavga işlenir ve sonunda savaşı Jedi düşüncesi yani özgürlük ve eşitlik kazanır. 1990 yılında George Bush "Yeni Dünya Düzeni" sözcüğünü kullandığında dünyadaki tüm gizli örgütler ve komplocular adeta çıldırdılar. Konunun içinde olanlar düşüncenin kod adının OWG (One-World Government-Tek Dünya Devleti) olduğunu biliyorlardı ve bu kod daha önce geleceği varsayılan "Bin Yıllık Reich" daki Hitler´in kod adlarından birisiydi. Ve yaşayan Nazizm için yeni bir umut doğuyordu yani Yeni Dünya Devleti´ni bu kez ABD kuracaktı ama daha önce melez ırklardan kurtulmak gerekiyordu. Oysa tek bir gücü kontrol etmek ve dünyaya egemen olmak amacı Siyonizm´in Uluslararası Finans Merkezi´nin (Illimunati) Masonlar´ın ve hala Bolşevikler´in ve şimdi de Siyasi İslam´ın tek amacıdır ama temel fikir aynen 1905´deki Zion Çocukları Protokolü´ndeki gibidir yani her grup ötekileri aşağı görmektedir. Öyleyse ötekileri bazen savaşıp öldürerek ya da Terörizm´i kullanarak bazen de ekonomik güç kullanarak ortadan kaldırmak gereklidir.

İrrasyonalizm´in Yükselişi;

James Webb ve diğerlerine göre irrasyonel yani mantık ve akıl ötesi fikirlerin en güçlü olduğu dönem Hitler´in III. Reich´ı idi. Dünyanın içinin boş olduğu inancı Horbiger´in üretken buz-dünya kozmolojisi devler ve şeytani varlıkla yapılan kozmik savaşlar ciddi düzeylerde tartışılıyordu. Ama bütün bunlar bir kuzey miti olan Ragnarokian kaynaklardan geliyordu. 1930´larda Atlantis´in ve diğer kayıp kıtaların araştırmaları yapılıyor ve Kuzey ırklarının kökeninin Atlantis kökenli oldukları hakkında makaleler yazılıyordu. Hitler "burjuva mantığı" na düşman olduğunu ilan ediyor ve "kanın fazileti" ni yüceltiyordu. 1930´daki "Lebensraum-toprak reformu" sırasında hem modern endüstriye teknolojiye hem de köysel veya kırsal eğilimlere şiddetle karşı çıkılırken basit arı ama soylu derebeyi türü kırsal efendilik yüceltiliyordu. Bu bir hata mıydı? Bu bilinemez ama tartışılabilir ama Nazizm´in ortada duran bir hatası bilimsel materyalizme ve çağdaşlığa da karşı çıkılmasıdır. Naziler büyük bir güce doğal olarak sahip olduklarına inanıyorlardı ve gerçekten de Almanya´da çok önemli bilim adamları vardı; Peneemunde üssünde üretilen V2 roketleri bunun bir kanıtıydı yani Alman biliminin zaferiydi. Atom enerjisini ve radarı bulmuşlardı ama kullanamadılar Alman istihbaratına göre özellikle Yahudiler tarafından çok sayıda sabotaj yapılmıştı ve Alman bilim adamları Einstein tarafından yanıltılmışlardı çünkü kendilerini yenilmez yanılmaz ve hatasız görüyorlardı. Bu da onların irrasyonalizmiydi...

Naziler´in Parapsikoloji ve Paranormal ile ilişkileri ;

Bu çok geniş bir alandır; Albert Speer açık açık Geomansi ve Ley Hatları (Dünyanın enerji damarları) ile ilgileniyor Almanya´daki gizle enerji alanlarını arıyordu. Ayrıca mistik geometri ve numerolojiyi mimari alanda uygulamaya meraklıydı. Hitler´in bir dönem astrologlara danışarak askeri harekatın tarihlerini belirlediği sarkaç ve çatal yöntemleriyle su ve maden kaynaklarının bulunmasını emrettiği biliniyor. Naziler parapsikolojiyi casusluk alanında kullanmaya da çalışıyorlardı. Özel bir ekip oluşturmuşlar ve düşman ülkelere yollamışlardı (Aynı şeyi daha sonra CIA ve KGB yaptı). Viktor Shauberger adlı bir Nazi bilim adamı uzun bir dönem yerçekiminden etkilenmeyen uçan araçlar yapmaya çalıştı. Naziler´in UFO yaptıkları bile iddia edildi. Ama Hitler´in asıl Okült uzmanlık alanı "etkileme" sanatıydı. Nuremberg Mahkemeleri´nde konuşan tanıklar halkın onun karşısındra transa girdiğini söylüyorlardı; gözler camlaşıyor ağızlar açık kalıyordu. Adolf Hitler kitleleri büyülüyordu bizzat kendi ifadesine göre kendinden önceki liderlerin mistik karizmatik gücünü öğrenmek için çok uğraşmış Jesuitler´in psikoloji tekniklerini öğrenmiş konsantrasyon ve kendini adama çalışmaları yapmıştı. Doğal olarak Hitler´in Propoganda Bakanı Goebbels´in işi sosyal kontrol sanatıydı; kitleleri ateşleme ustalığını ses tonunu ayarlama tekniklerini ve kalabalıkların psikolojisini iyi biliyordu; bütün bunlar en üst düzey propoganda değerleriydiler ve Goebbels-Hitler ikilisi bu işin gerçekten ustasıydılar yani konuşma sanatını iyi öğrenmişlerdi. Ama Trevor Rayvenscroft ve diğerlerine göre olay bu kadar basit değildir; Naziler´i kimse sadece propoganda ustaları olarak görmemelidir onlar gerçek birer büyü ve hipnoz ustasıydılar binlerce insanı etkileyebiliyorlardı. Bugün dahi bazı iddialara ve kaynaklara göre CIA´in "Düşünce Kontrol Deneyleri" Nazi araştırmalarından derlenmiştir.

Okült-Faşist eksen!

Faşizm´in yükselmesi 18. ve 19. Yüzyıllar´daki Rasyonalizm´e karşı bir tepkidir. 1. Dünya Savaşı insan ruhuna büyük bir darbe vurmuş rasyonel dünyadaki karışıklık kitlesel şoklar getirirken düşlenen Birleşmiş Milletler projesi çökmüştü. 19. Yüzyıl´ın sonu 20. Yüzyıl´ın başı Okült örgütlerin ve patladığı bir dönemdir; patlamanın temel nedeni buz yüklü bir kara bulut gibi kitlelerin üzerine inerek duyguları ve hümanizmayı kısırlaştırıcı içerikleriyle rasyonalizm ve materyalizmdi. Böyle bir ortamda Faşizm´in yer bulması kolay oldu ezoterik kuruluşlar yeterince hazırdılar kitleler yeterince etki altındaydı. Von Liebenfels´in Yeni Templar´ları Von List´in Runic ve German Düzeni Thule Grubu bu kuruluşların veya mistik örgütlerin başında yer aldılar. Naziler´in başlangıcı olan NSDAP´ın kuruluş amacı aslında bu doğrultudaydı ve politika işin kılıfıydı. Thule Grubu kendi gazetesini "Volkische Beobachter" çıkarıyor ve Parti´nin propogandasını yapıyordu ve gamalı haçlı bayrak Thule´ci Dr. Krohn tarafından tasarlanmıştı. Faşizm Avrupa´nın ruhunun gölgesidir. Yüzyıllar boyunca materyalizm liberalizm rasyonalizm ve kozmopolitizm tarafından bastırılmıştır içinde Vikingler´in öfkesi Spartalılar´ın ulusçuluğu ve Roma Lejyonları´nın savaşçı ruhu bulunmaktadır. Doğayı tersine çevirme güdüsü Faşizm´in imanıydı ve bunun doğal olduğu kabul ediliyordu ve kasdedilen doğa Marksizm ile Kapitalizm´di.

Ruhun Gölgesi

Alman Nasyonel Sosyalizmi Analitik Psikoloji´nin kurucusu Jung´a göre bastırılmış Alman Ruhu´nun gölgesiydi ve bu arşetipin adı antik Germanik tanrı olan Wotan´dı. Nazizm ve Avrupa´daki diğer faşist farklılıklar baskıdan kurtulan ruhun patlamasıydı ve uygarlığın çok ince yaldızını kolayca ezerek Avrupalılar´a ve özellikle Aryenler´e kabile savaşçısı olduklarını anımsattı damarlarında akan kan aslında buydu milyonlarca Avrupalı Yaradılış sisiyle kör olarak uyanmayı ve özgür olmayı umdular ama kimden veya neden kurtulacaklarını bilemediler. Sadece yaşamlarının daha rahat olacağını şan ve şeref içinde yaşacaklarını sandılar. Aslında sadece Materyalizm´den yorulmuşlar ve ezilmişlerdi. Jung şöyle yazıyor; "İçinde bulunduğumuz kültürün kökeninde güçlü ilkel köklerin coşkusu vardır ama öncelikle kabul etmemiz gereken şey geri dönerek bunu görmektir; eğer bastırılmış bu güdüyü yenebilir ve değiştirebilirsek değişim şansını yakalayabiliriz. Bazı yeni kaynaklara ihtiyacımız var ilkelliğin dibini kazmalıyız sadece bu olay Alman barbarlığı ile uygar insan arasındaki anlaşmazlığı açıklayabilir fakat şu anda yeni bir kaynak olmadığı için ne gerekiyorsa onu elde ediyoruz; belki de Tanrı yeni bir deney yapıyor." Son söz Martin Luther King´e ait; "Kanunların yazdığına göre benim insani haklarım korunamalıdır ama bu bazı insanların benden nefret etmesine engel olmuyor ki..."

ALINTIDIR.