Okültizm geçmiş çağlarda doğa evren tesirler insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoteriktradisyonlar yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır.

Terimin etimolojik kökeni

Terim Latince’de "gizlemek saklamak" anlamına gelen "occulere" sözcüğünden gelen “gizli saklı” anlamındaki occultus sözcüğünden türetilmiş olup “gizli ve saklı olanın bilgisi” anlamına gelir. Buradaki “gizli ve saklı olan” ifadesi hem görünmeyen aleme hem doğaüstü denilen fenomenlere ilişkindir. Okült sözcüğü okültizm adının sıfatı olup günümüzde "okültizm ile ilgili" anlamında kullanılır.

Kapsamı

Gizlibilimler de denilen okültizmin kapsadığı alanlar arasında maji simya astroloji nümeroloji sembolizm teürji psişürji kahinlik veya falcılık türleri sayılabilir. Kimileri terimi yalnızca Avrupa okültizmi ile sınırlarsa da kimi yazarlar diğer kıtalardaki okült çalışmaları da bu terimin kapsamında değerlendirirler.

Ünlü okültistler

Okültistler içinde en tanınmış sima Eliphas Lévi’dir (1810-1875). Okültizm alanında etkinlik göstermiş olanlardan diğer tanınmış isimler olarak ParacelsusPapus (1856-1916) ve ünlü kahin Nostradamus (1501-1566) sayılabilir.

ALINTIDIR.