Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Arap Harflerinin Gizemi

  Arap Harflerinin Gizemi

  Güç kelimeleri ve harfleri bütün majikal sistemlerinin esasını teşkil etmektedir. Kabala'da 22 İbrani harflerin ilişkileri sembolik şekilde o sistemde birbirlerine tekabül eden fikir ve düşünceler için bir temel oluşturmaktadır. Bu tefekkürü etkilemektedir ve pratik majide şuurun yüceltilmesine yarar. Geleneksel olarak İbrani harfler Kabalistik Hayat Ağacına Tarot kartlarına ve hemen hemen her okült tekabüle addedilmiştir. Bu harfler Arap diline (Arapça'nın geldiği) Aramca'dan göç etmiştir. Ancak Arapçada birkaç harf daha gelişmiştir. Modern Arapça'da 28 harf vardır ve bunlara yeni dört harf daha eklenmiştir ama bu yeni harfler fiili olarak kullanılmamaktadır. Böylece toplam 32 harfe çıkmıştır ama sistemimizde sadece 28 harf üzerinde odaklaşırız. Her harf 10 temel şeklin bir veya ikisini içermektedir. Bu on şekil on tecelliye tekabül etmektedir. Bunlar Ku'ran-i Kerim'de söz edilen mükemmel on veya Hayat Ağacındaki on Sefirottur.

  Daha fazla ileri gitmeden Arap Alfabesinin temel ilkelerini size sunmak üzere bir tablo hazırladık. İlk sütunda Arap Alfabesinin harfleri bulunmaktadır. Basılı harflere kıyasla el yazısında doğal olarak bir fark oluşacağı gibi - bu harflerin şekillerini elle yazılış şekilleriyle karıştırılmamalıdır. İkinci sütunda Arap harflerinin genel telaffuzu vardır. Üçüncü sütunda harflerin İbrani karşılığı verilmiştir. Dördüncü sütunda ise harflerin ebced değerleri verilmiştir. Kabala'da Gematria olarak bilinen sistemle Arabi ebced değerleri birbirine uyumludur. Bu tabloda Arap ve İbrani harfleri arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilirsiniz:

  Arap
  Harfi Adı İbranice
  Karşılığı Ebced
  Değeri

  Alef
  1

  Ba
  2

  Cim
  3

  Dal
  4

  Hah
  5

  Waw
  6

  Zin
  7

  Ha
  8

  Tah
  9

  Ya
  10

  Kâf
  20(500)*

  Lam
  30

  Mim
  40(600)

  Nun
  50(700)

  Sin
  60

  Ayin
  70

  Fa
  80(800)

  Sad
  90(900)

  Qaf
  100

  Ra
  200

  Şin
  300

  Ta
  400

  Tha 500

  Kha 600

  Tza 700

  Dad 800

  Tzah 900

  Ghyn 1000

  Dil bilimi açısından bu alfabeye daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım. Arap dili diğer dillerde bulunmayan birkaç harf içeren fonetik bir dildir. Arap asılı olmayan kişilerin çoğu özel bir eğitim geçirmeden bu harfleri telaffuz edemiyorlar. Bu bağlamda aşağıdaki benzetmelerle bu harflerin telaffuzlarını mümkün olduğu kadar açıklamaya çalıştık. Diğer dillerden farklı olarak harflerin şekilleri kelimelerde bulundukları konuma göre değişmektedir. Bu değişimler de aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Arap

  Harfi Adı Latin Harf Değeri Sesi

  Alef A At

  Ba B Bal

  Ta T Tat

  Tha TH Gırtlaktan "th" sesi

  Cim J C Can

  Ha H1 Gırtlaktan "h" sesi

  Kha K Gırtlaktan "k" sesi

  Dal D Don
  Ağır Ses

  Tza The İngilizce
  The

  Ra R Ara

  Zin Z İngilizce
  Blitz

  Sin S As

  Şin Ş Aş

  Sad S
  Ağır Mustafa

  Dad D
  Ağır Doku

  Tah T
  Ağır Fatma

  Tzah Th/Z İngilizce
  Those/
  Nizam

  Ayin A' Ara

  Ghyn Gh İngilizce
  Ghana

  Fa F Fas

  Qaf K
  Ağır İngilizce
  Quote

  Kaf K Kes

  Lam L El

  Mim M Mim

  Nun N En

  Waw W İngilizce
  Dawn

  Hah H His

  Ya Y/İ Yedi

  Arapça'yı öğrenmenizi beklemiyoruz ama alfabeyi aşina olmanız gerekir. Talim dizisinde bir sonraki metinlerinde ileri seviyede majikal ve mistik teknikler verilmiştir. Uygulayıcının İbrani ve Arap alfabelerine aşina olmaması bir handikap olur. Harflerin hepsini bir anda ezberlemeniz şart değildir ama bir sonraki seviyeye çıkmadan önce ezberlemeniz önerilir. Dil bilimine bu basit önsözden sonra alfabenin temel bazı okült prensiplerini irdeleyelim.

  Daha önce söz edildiği gibi bu harflerin on temel şekilleri vardır. Aşağıdaki resimde bu on temel şekilleri Hayat Ağacında gösterilmektedir.

  Ağaçtaki ilk tecelli Kether'dir (Taç). Bu tek nokta ile ilintilidir. Kether evrendeki her şeyin başlangıcıdır. Bütün şekiller noktayla başlar o bütün şekillerin en basit ve temel olanıdır. Mümkün olan her şeklin potansiyelini temsil eder aynı şekilde Kether evrendeki her şeyin potansiyelini temsil etmektedir. O Eheieh'in şekli halidir.

  Kether'in potansiyelinden Hokmah (Hikmet Bilgelik) tecelli eder. Bunu iki noktaya benzetebiliriz. O eril ve dişili temsil eder. Herşeyin içindeki mevcut kutupluluğu temsil eder. Bir bakıma tek olan kendini bölerek iki meydana getirdiği için yaşam başlangıcı ve sperm ve yumurta birleşerek bir zigot (döllenmiş yumurta) yaratıkları meosis sürecine benzetebiliriz. Bu Tzim Tzim süreci evrenin yaratılışıdır. Bu belirli bir başlangıç noktası ve sonu ama aynı zamanda yaşamın doğal sürekliliğini temsil eder.

  Binah (Anlayış) ise Hokmah'tan form ve işlev yaratma enerjisine kısıtlamak için gelen alıcı güç İkilem Duad'den zuhur eden Üçlem Triad'dır. Üçgen tek bir form olarak çalışan üçlemi simgeler. Burada iki zıt güç ve üçüncü bir dengeleyici güç aralarında dördüncü bir güç İlahiliğin tezahürünü ortaya koyarlar. Onu hayatın doğduğu evrensel rahme benzetebiliriz. O İlahiliğin fiziksel formda tezahür edebilmesi için yaratılan Tzim Tzum boşluğudur.

  İlk üç şekiller bütün şeylerin tezahür olmayan yönünü veya özünü içermektedir. Onlar safi özlerinde noktadırlar. Bu şekil görülebilir ama aklın gözünde doldurulması gerekir. O tezahürattan hemen önceki hali Ain Ain Sof ve Ain Sof Aur [Hiçlik Sonsuzluk ve Sonsuz Işık] halini temsil etmektedir. Tezhürat süreci başlar başlamaz her şeklin özü somut çizgilerden belirlenmiş bir şekil alır. Tezahür olmayan Tanrının özünden rahim de oluşan ve sonradan olgunluğa varan süreci içeren fiziksel tezahürata dek insan yaratılışına paraleledir.

  Hesed (Merhamet) Binah'ın faaliyetlerinden yaratılan tezahürattır. Burada tek yatay çizgiyi bulmaktayız. Bu fiziksel tezahürata girmenin ilk safhasıdır. Hesed daha somut bir şekilde Hokmah'ın yansımasıdır. Hesed ayrıca Hayat Ağacında arketipsel eril şeklidir. O dışa yayılma gücünün tezahüratıdır. Dolayısıyla onun nihai ifadesini düz çizgide bulmak mümkündür. Çizgi sürekli genişler ve uzar. O Hesed faaliyetlerini çok iyi temsil eder.

  Hokmah-Hesed ilişkisine benzer olarak Geburah (Güç) da Binah'ın daha somut bir şekilde yansımasıdır. Ancak burada daireyi buluyoruz. Daire kısıtlama gücünün iyi bir simgesidir. O hepimizin içinde dünyaya geldiği rahmi simgelemektedir. Bu bizi tezahürat sürecinde yardım eden kısıtlayıcı güçtür. Onu ayrıca kendi kuyruğunu ısıran kuyruklu yılan Ouroboros'a benzetebiliriz.

  Daha önce belirtildiği gibi çizgi ve daire iki nokta ve üç nokta ile temsil edilen güçlerinin tezahüratının sonucudur. Altıncı şekil bu tezahür eden güç temasını devam etmektedir. Bu Kether noktasının tezahürat sürecinin bir sonraki evresidir. Eğer noktanın sayfadan aşağı akmasına izin verilseydi o kolaylıkla bir dikey çizgi oluştururdu. Altıncı şekil Tifaret (Güzellik) tecellisiyle ilgilidir.

  Düz çizginin basitliğinde büyük bir güzellik vardır. Yatay çizginin temsil ettiği genişleme yerine çizgi yükseliş ve inişi belirtmek üzere dikeydir.

  Dikey ve yatay çizgilerin birleşimi yedinci şekli ortaya çıkarır. Bu şekil Netzah (zafer) ile ilgilidir. İlginçtir ki yatay çizgi ister üste veya altta olsun sonuç hep aynıdır. Her birinde Dal (Dalet) harfinin (kapı) iki farklı şekli vardır. Harf aşk gezegeni Venüs ile ilintilidir ve bu Netzah'a atfedilen gezegendir. Bu tezahüratın zuhur ettiği kapıdır rahmin kapısıdır.

  Sekizinci şekil Geburah'in Tifaret'ten çıkarılmasından ortaya çıkar. Çıkarma dişil işlev kısıtlamayla yakınlığı vardır. O Geburah gücüne yakındır nitekim Adalet Kılıcı olarak kir ve tortuyu kesip yakar ve kutsal ve kutsanmış olanı açıya çıkarır. Yarım daire tecelli Hod ile ilgilidir. O yukarısındaki Ağaçtan enerji alır ve Yesod'a yönlendirir.

  Dokuzuncu şekil Tifaret'in dikey çizgisine benzer ama eğiktir ve bir hilal oluşturur. Bu hilal şekli tecelli Yesod'a (Temel) atfedilir. Kabala Yesod'u aysal nitelikli olarak tanır. O insan ve İlahi arasından gelip giden enerjileri temsil eder ve İlahilikten insana ve insandan Tanrı'ya geri enerji gönderebilme özelliğine sahiptir.

  Son tecelli bir kupa şeklinde hilaldir. Şekil son tecelli Malkut'ta (Krallık) yatar. Bu ykarıda sıralan bütün şekillerin alıcı sondur. Bu Kether'de başlayan sürecin son tecellisinin kabıdır.

  Biraz irdelemeden sonra okuyucu görecek ki Arap Alfabesinde mevcut olan tek şekiller bu on şekillerdir. Teorimize göre eğer bir harfin üstü ve altı varsa enerjisinin birden fazla yönü vardır. Üst şeklin onu dış veya tezahür eden tarafı olduğu ve alt şeklin onun içsel tarafı olduğunu inanıyoruz. Bir bakıma dışsal enerji veya tecelli makro-kozmik etkiyi gizler. Maalesef bazı harflerin karmaşıklığı onları Hayat Ağacında belirli bir yola oturtmayı çok zor kılmaktadır. Ancak bu metodu kullanarak yapılan derin irdelemeler harflerin birçok özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu özelliklerin bir çoğu ağızdan kulağa intikal eden öğretiler tarafından desteklenmektedir.

  Arap
  Harfi Adı Dışsal
  Enerji İçsel
  Enerji

  Alef Tifaret Tifaret

  Ba Malkut Keter

  Jim Hesed Hod
  Keter

  Dal Netzah Netzah

  Hah Geburah Geburah

  Waw Geburah Yesod

  Zin Keter Yesod

  Ha Hesed Hod

  Tah Tifaret Geburah

  Ya Hod Malkut
  Hokmah

  Kâf Tifaret
  (Hod Hesed) Malkut

  Lam Tifaret Malkut

  Mim Geburah Tifaret

  Nun Keter Malkut

  Sin Malkut Malkut

  Ayin Hod Hod

  Fa Keter Geburah Malkut

  Sad Hod Malkut

  Qaf Hokmah Geburah Malkut

  Ra Yesod Yesod

  Şin Binah Malkut Malkut

  Ta Hokmah Malkut

  Tha Binah Malkut

  Kha Kether Hesed Netzah

  Tza Kether Netzah

  Dad Kether Geburah Malkut

  Tzah Kether Tifaret Geburah

  Ghyn Kether Hod Hod

  Bu harflerin majikal operasyonlarda kullanıldığı birçok farklı usul vardır. Burada Shemusu Al-Anwar Fe Kenuz - Al-Asrar (Okült Hazinelerde Güneşsel Işıklar) kitabında İbn Al-Haja Al-Talmasani Al-Magribi tarafından verilen temel uygulamalara değineceğiz. Hitabın Hicri 737 yılında veya 12. (Miladi) asırda yazıldığı söylenmektedir. İlk önce uygulayıcı harfin majikal imajına aşina olması gerekir. Harflerin majikal imajları üç kısımdan oluşmuştur. İlk ve son kısımlarda harfler normal şekilde yazılır ancak orta kısımında harf tersine çevrilir. Örneğin Şin harfinin majikal imajı şöyledir:

  Bundan sonra öğrenmeniz gereken şey Ay Mevzileri ve gökyüzündeki yıldızlara göre konumlarıdır. Ancak bu Mevzileri sadece Üstat Çırağı derecesinde kapsamlı gireceğiz. Burada sadece birden yirmi sekize dek belirteceğiz ve şimdilik aya doğru çalışmanızı yapmanız yeterli olacaktır.

  Mevziler

  Sayıları Mevzi İsmi Zodyak Derecesi
  1 Şartayin 5° Boğa - 17° Boğa
  2 Butayin 18° Boğa - 30° Boğa
  3 Turaya 1° İkizler - 12° İkizler
  4 Dubran 13° İkizler - 25° İkizler
  5 Haka'ah 26° İkizler - 8° Yengeç
  6 Hana'ah 9°Yengeç - °21 Yengeç
  7 Zura'a 22° Yengeç - °4 Aslan
  8 Nathra °5 Aslan - °17 Aslan
  9 Tarfah °18 Aslan - °30 Aslan
  10 Jabha °1 Başak - °12 Başak
  11 Kurthan °13 Başak - °25 Başak
  12 Sarfa °26 Başak - °8 Terazi
  13 A'wa °9 Terazi - °21 Terazi
  14 Samak °22 Terazi - °4 Akrep
  15 Gafer °5 Akrep - °17Akrep
  16 Zabana °18 Akrep - °30 Akrep
  17 Akil °1 Yay - °12 Yay
  18 Kaleb 13° Yay - °25 Yay
  19 Şulah °26 Yay - °8 Oğlak
  20 Na'ayem °9 Oğlak - °21 Oğlak
  21 Baldah °22 Oğlak - °4 Kova
  22 Zabeh °5 Kova - °17 Kova
  23 Bala'a °18 Kova - °30 Kova
  24 Sa'aud °1 Balık - °12 Balık
  25 Akbiah °13 Balık - °25 Balık
  26 Mukkadem °26 Balık - °8 Koç
  27 Muakher °9 Koç - °21 Koç
  28 Raşa °22 Koç - °4 Boğa

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ya ne gizemi olacak be

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  boşuna yazılmamış Türkçenin Arapçadan daha üstün daha gizemli
  ve daha zengin bir dil olduğunu ortaya koymuştur..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş