Bir varmış bir yokmuş
Allahın kulu çokmuş.
Evvel zaman içinde
kalbur saman içinde
deve tellâl iken
pire berber iken
ben on beş yaşında iken
anamın babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken
var varanın sür sürenin
destursuz bağa girenin hali budur hey!
Yârân-ı safa
Bekri Mustafa
kaynadı kafa...
Ak sakal
kara sakal
pembe sakal
yeni berber elinden çıkmış bir taze sakal...
Kasap olsam sallayamam satırı
nalbant olsam nallayamam katırı
hamamcı olsam dost ahbap hatırı...
Doğru kelâm bir gün başıma yıkıldı hamam.
Dereden siz gelin tepeden ben.
Tahta merdiven
taş merdiven
toprak merdiven...
Tahta merdivenden çıktım yukarı
ol güzel kızlar; andıkça yüreğim sızlar.
Ol perdeyi kaldırdım
baktım köşede bir hanım oturur
şöyle ettim
böyle ettim
tabanının altına bir' fiske vurdum.
Buradan kalktık gittik gittik...
Az gittik uz gittik
dere tepe düz gittik
altı ay bir güz gittik...
Bir de arkamıza baktım ki
bir arpa boyu yer gitmişiz.
Yine kalktık gittik
gide gide gittik...
Göründü Çin Maçin padişahının bağları...
Girdik birine
değirmencinin biri değirmen çevirir.
Yanında bir de kedisi var.
O kedideki göz
O kedideki kaş
O kedideki burun
O kedideki ağız
O kedideki kulak
O kedideki yüz
O kedideki saç
O kedideki kuyruk...