Var varanın sür sürenin
Baykuşu çok viranenin.
Destursuz bağa girenin.
Hali duman demişler. Ah ne duman ne duman
Yaşım üç müydü beş miydi daha o zaman.
Yediler yemiş...
Parayla biter her iş
Dediler:"Abdal Gitme burda kal!"
Bana bir kız aldılar nikâh ettiler
Açtım bir duvak Baktım bir kabak.
Adamdan azma. Dişleri kazma
Ensesi telli Kurbağa belli.
Sağlamdır yapısı Sağlıkla oturası.
Elbet olur bir çocuk anası.
Dediler ki bana:
"Baban dünyaya gelmiş"..
Oraya saldırdım buraya saldırdım;
Bir beşlik buldum;
Verdim müjdeye.
Eve gittim.
Babamı sarmışlar sarmalamışlar
Otuz urganla
Dokuz yorganla
Un çuvalı gibi dayayıp koymuşlar...
Annem dedi ki:
"Kızım babanı salla!"
Ben de sallarken tıngır mıngır
Kırk merdiven aşağı atlattım.
Annem gitti çeşmeye
Bbabam gitti Eşme'ye
Ben gittim dert deşmeye...
Elimde bir çuvaldız vardı
Diktim oturdum.
Kalaycı oldum kalayladım kapları:
Hep kırıldı tavaların sapları...
Tabip oldum yaptım ecza hapları;
Zehirledim birkaç kişi..:
Oradan gittim bir vilâyete...
"Nerden geliyorsun derviş?
Nedir bu geliş? Var mıdır bir iş?
Nerden geliyorsun Abdal?
Sen burada kal.
Alalım sana bir ebru hilâl
Zülüfler yaldız benler yıldız
Devlet tacı başında
On üç on dört yaşında;
elinde yüzük bakmaya yazık..."
Gittim bir memlekete dahil oldum.
Bakkal olsam kaldıramam kantarı.
Kasap olsam sallayamam satırı.
Berber olsam eş dost hatırı...
Oldum bir hamamcı.
Elimde beş para sermaye var;
o geldi yıkadım bu geldi yıkadım
eş geldi yıkadım dost geldi yıkadım...
Beş para sermaye bitti.
Eşe dosta rezil olmaktansa dedim
baba memleketine gideyim. Çıktım yola...
Az gittim uz gittim; dere tepe düz gittim.
Bir dağ başına geldim.
Baktım aşağı bir düz ova.
Ovanın ortasında bir saray
Pırıl pırıl yanıyor.
Gittim saraya baktım:
Kırk ayak taş merdiven
Kırk ayak tahta merdiven.
Çıktım yukarı büyük bir sofa.
Sofanın köşesinde kırk siyah perde.
Kırk siyah perdeyi açtım: Baktım bir hanım...
Kadına hayran olup bakmışım.
Orada üç gün üç gece kalmışım.