Hayvanlarla İlgili Tekerlemeler - Okul Öncesi İçin Güzel Tekerlemeler


ARI

Dağdan gelir hop hop

Ayağında altın top.

Vızır vızır vızıldar

Petek petek bal yapar.

Arıcık toplar getirir

Kendi yemez yedirir.


AT

Akşam ver yemini

Sabah gever gemini.

Hizmet için can atar

Tozu dumana katar.

Kır atıma binerim

Dere tepe giderim.


AYI

Dağda ormanda gezer;

Armudu balı sezer.

Et bulur ot bulur;

Yutar hapır hupur.

Bizim ton ton ayıcık

Yemez abur cubur.


BALIK

Kandı var uçamaz;

Karada da kaçamaz.

Oynamaya can atar

Suda çalım satar.

Ah balık vah balık

Kimi zaman da alık.


DEVE

Ağır gider yol alır;

Yükü üstüne bol alır.

Deve sırtında hörgüç

Tembele iş güç mü güç.

Devler devidir deve

Kolayca girmez eve.


EŞEK

Deh deh dehlerim

Su başında eğlerim.

Hem şimşek hem döşek

Pek akıllı bizim eşek.

Dokuz deveye yeter

Gece gündüz gider.FİL

Efendim de efendim

Fındık fıstık vereyim.

Diller döktüm diller

Kafese girmez filler.

İşte böyle çocuklar

Deveden büyük fil var.HOROZ

Mesel mesel metten

Top sakalı etten.

Bizim çil horozcuk

Çocuk mu çocuk.

Her sabah çınlar sesi

Uyandırır herkesi.


KOYUN

Ot yemiş etlenmiş

Su içmiş sütlenmiş.

Duvara bağlı koyun

Eti sütü yağlı koyun.

Kınalı koyun gitti

Bizim oyun bitti.
KEDİ

Üşüdü dondu soğuktan

Fare tuttu kovuktan.

Bizim mırnav kedi

Serilip yatar şimdi.

Horul horul uyur

Mırıl mırıl konuşur.


KELEBEK

Kanadı var kuş değil;

Boynuzu var koç değil.

Pır dereye pır tepeye;

Kelebek çıktı sahneye.

Ah ne süslü kelebek

Üstü mavi al benek.LEYLEK

Leylek leylek lekirdek

İki dirhem bir çekirdek.

Lak lak eder kuş dilince

Göçüp gider güz gelince.

Yedi iklim dört bucak

Gezip tozar şen şakrak.
ÖRDEK

Der tepe sekerek

Vak vak gelir ördek.

Suya gider ıslanmaz

Islansa da uslanmaz.

Bizim vak vak ördek

Yüzer yelken kürek.TAVŞAN

Uçan kuşla yarışır

Bazen aklı karışır.

Dağdan taştan iner

Çalı dibine siner.

Bizim minik tavşan

Yaman mı yaman.