EBE

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz
Ebe beni bulamaz.
Bir iki üç dört beş altı yedi
Bunu kim dedi
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?