Okul Öncesi Sayı Tekerlemeleri-güzel tekerlemeler-kolay sayı tekerlemleri-kolay sayı sayma tekerlemeleri-her sayı için tekerleme-en kolay sayı sayı tekerlemeleri
BİR
Bir eli alnında siper
Sayılara gülümser.
Ne yan gelip yatar
Ne bire bin katar.
Sayıların ilkidir
Adı birdir bir.


İKİ
Saatini kurmuş
Diz çöküp oturmuş.
Gece gündüz okur
Sırtı biraz kambur.
Ne karga ne tilki
Adı ikidir iki.


ÜÇ
Sayıları sayarken
Karşıma çıkar birden.
Ne aslan ne kaplan
Burma bıyıklı tavşan.
Tutması güç mü güç;
Adı üçtür üç.


DÖRT
Bir eli belindedir
Oyunlarda ebedir.
Hey aman da aman
Fır döner her zaman.
Adı dörttür dört;
Kuş gibi öt.


BEŞ
Sayıların şişmanı
Çokta tatlıdır canı.
Ev kuşu dev kuşudur;
Baş köşede oturur.
Adı beştir beş;
Oyunlarda eş.


ALTI
Dandini de dandini
Kuyruğu yandan kedi.
Eğri büğrü duruşu
Tepeli sıfır doğrusu.
Adı altıdır altı;
Eder kahvaltı.


YEDİ
Yerlere kadar eğilir
Yalan dolan değildir.
Yere göğe kayamaz
Sayılara doyamaz
Adı yedidir yedi;
Yemeğimi yedi.

SEKİZ
Yapışık iki sıfır
Sıkı sıkı sarılır.
Dere tepe sekerek
Bulur yağlı börek.
Adı sekizdir sekiz;
İki tonton ikiz.


DOKUZ
Aman ne çıtı pıtı
Çevir bak sanki altı.
Kafası bilgi dolu
Sayıların doktoru.
Adı dokuzdur dokuz;
Kuğruğu topuz.


SIFIR
Top olsa tutulmaz
Simit olsa yutulmaz.
Fısıl fısıl fısıldar
Sayılara sayı katar.
Adı sıfırdır sıfır;
Zıpır mı zıpır.


ON
Biri etten oğlan
Biri çöpten oğlan.
Ne üçtür ne beştir
Bir ile sıfır eştir.
Adı ondur on;
Git başına kon.


SAYILARIN ŞARKISI
Mini mini birler
Çok oyun bilirler.
Çalışkandır ikiler
Görmesin tilkiler.
Mavi gözlü üçler
Sayıları gümüşler.
Kıpır kıpır dörtler
Okul yolu gözler.
Misafirdir beşler
Başköşede eşler.
Altılar atlıdır
Dilleri tatlıdır.
Yediler yemek yediler
Ne acı ne tatlı dediler.
Sekizler semizdirler
İnci boncuk dizdiler.
Dokuzlar doktor oldu
Kucakları çiçek doldu.
Onlar bizi okuttu
Herkes sözünü tuttu.