Sayı Tekerlemeleri-en güzel sayı sayma tekerlemeleri-anaokulu için sayı sayma tekerlemeleri-sayı tekerlemeleri-sayı sayma tekerlemesi-kolay sayı tekerlemeleri


BİR
Bir eli alnında siper
Sayılara gülümser.
Ne yan gelip yatar
Ne bire bin katar.
Sayıların ilkidir
Adı birdir bir.....