Sayı Tekerlemeleri - anaokulu için sayı tekerlemeleri-çocuklar için kolay sayı tekerlemeleri-en kolay güzel tekerlemeler-okul öncesi için sayı sayma tekerlemeleri-sayı sayma tekerlemesi


TOP
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

DEDE
Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı


ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak
Sol elimde beş parmak
Say bak say bak say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak say bak say bak 1-2-3 ....
Hepsi eder on parmak...


CAM
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.