Altından su içerum üstünde çayır biçerum. ( koyun)