Vurursun vurursun hiç gözünden yaş çıkmaz. ( davul)