Tak burda tak şurda tak kapının dibinde. ( süpürge)