Tematik Çoklu Zeka Eğitim Seti
Bu set 8 farklı tema için tüm zeka alanlarına yönelik çalışma sayfaları içermektedir. Her sayı belirlenmiş bir temanın tüm zeka alanları tarafından temsil edilerek bilginin farklı yollarla temsil edilmesini böyleliklede nitelikli öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Aşağıda sıralanmış temalar çocuğun kişisel yaşantısından başlayarak dış dünyaya doğru gelişimsel sıralama ile belirlenmiştir. 7 tema kitabı bu sıralama gözetilerek kullanılırken Atatürk teması ile ilgili kitap içeriğindeki temam ve kavramlarla ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir.

1.
Ben ve ailem
2.
Okulum
3.
Meslekler
4.
Taşıtlar
5.
Hayvanlar
6.
Mevsimler
7.
Sağlığım
8.
Atatürk