Kısa (Komik) Tekerlemeler2012 Kısa Tekerlemeler


Bu kara kantar kırk kilo kara katran tartar.

Kamyon kamyon et gidiyor. Kamyon kamyonet gidiyor.

Gece penceredeki Tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi.

Müdür müdür müdür?

Maskot model mosmos morararak modern mozaiklerde mola verdi.

Muhterem muhtar Muslu Muzaffer'le mutlu mukaveleye muvaffak oldu.

Nişastanın nısfı nişadırlandı.

Nüfuslu nükteden nümayişçinin numunelik nükteleri nüksetti.

Nankör nalbant nalları nallamalı mı nallamamalı mı?

Nargilemin altı derya üstü ateş cümlemiz kardeşiz kardeş.

Ne at kaç ne al kaç.

Ne cezveyi köpürtebildim ne kahveyi höpürdetebildim.

Parayı paraya verin parayı araya vermeyin.

Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.

Pasaklı pinpon pislikten paklandı.

Paçavracı paskal patronun paspasını paytal palavracı Pakize'nin partal pabucuna patlattı

Pöstek pösteki pörsük pörsük pörsüdü.

Pulcu pullarını puflayarak puslu pusulanan pulunu pulladı.

Pürüzsüz püsküllü pülverizatörü püskürte püskürte püfleyerek püreyi yedi

Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür.

Ramazanda razakı zade rastıklı resim raftaki radyonun rabıtasını kesti.

Resitle Resat reklamda rekabeti refakattan rezalet mertebesine çıkardı.

Riyaziyeci ricalin riyasetini rica etti.

Rıfkı’yla Rıza rıhtımda rızıklarını aradılar.

Romanyalı romantik romancı Roza romanda romantik rol oynadı. Rönesans römorkör battı.

Rugancı Ruşen rüzgârda rüya gördü.

Rüşvetçiler rütbe rütbe rüşvet aldılar.

Rasathanedeki Raşit Rasim ranzasından rahmet-i rahmana kavuştu.

Rüsum rüşvetçiler rücu ederek rütbe rütbe rüsvâ oldular.

Siyah sineklerle sivrisinekler sihirli sinemada sivilceli sivil sipahileri sinirlendirdiler.

Sıcaklardan sızlanan sıyrık Sıdıka sırıtkan sıska sıvacıyla sıtmadan sızlandı.

Sokaklarda soluyan solucan soytarı somurtkan sopalı sobacıya sonsuz sorular sordu.

Sözlükten sözlerini söyleyen söğütlü sökmen söylevinde sözleri sönük sönük söyledi.

Sungurlulu suçsuz subay suçlu Suriyeliyi subaşında susuzluktan susturdu.

Süslü sütçü süzülmüs sütünü sürtük sünepe sütnineye süzme sütlaç yaptırdı.

Şemsi Paşa Pasajında sesi büzüşesiceler.

Şeytan da şeytan amma kadın daha şeytan

Şinasi şu senin son şansın.

Sis şişeyi sislemis şişe keşişe kiş demiş.

Umdum umdum geri yumdum.

Üç tas has hoş hoşaf

Üç tunç tas saf haş kayısı hoşafı

Ver Allah’ın verdiğine vur Allah’ın vurduğuna.

Vesveseli vehimli vesilenin vesayet vergili veresiyesi veznecide vesikayla vergilendirildi.

Viyola virtiözü vizeli videosunu viranelikteki viyadükte vidalattırdı.

Vırvırcılarla vıdıvıcılar vızır vızır vızıldadılar.

Voyvodanın voleybolcu vokalleri volkanik volkanın vodvilinde votlandı.

Vurdumduymaz vukufsuz vurguncunun vurusmalı vukuatı vuzuhlandı.

Vücudu vüsat vücutlu vükelalar vücutlandı.

Venedikte vebadan vefat eden Vedat'ın veresesi vekâleti velveleye verildi.

Voleybolda voleybolcu voleybol oynadı.

Vanlı vali valizini vazolarla vantuzlarla vahsi vatmanla vapura koydu.

Varlıklı Veli vırvırcı vikontla voyvoda vurusunda vücutlandılar.

Yalvaçlı yelpaze yıldız yirmi yoksul Yörükler yumurtalarını yükledi.

Yağmurda yayan yapıldak yasasız yağmacı yalınayaklar yabanlığın yağlığında yatarken yayvanlaştılar.

Yerli yersizler yeğleşerek yemyeşil yerlerine yerleşince yerelleşip yelyepelek yetkinleşirler.

Yirmilik yiyintilerle yiyecekleri yiyiciler yine yiğitleşirken yiyintilerini yitirip yitikleştiler.

Yılgın yıkımcılar yığma yığılı yıkık yıldızsız yıkıntıları yıkarken yılancıkta yılanlarla yıldırdılar.

Yol yordam yoksulu yolsuz yontucular yolculuğu yozlaştıran yolcuları yoklamadan yoldular.

Yöresel yönetimlerin yöneticileri yörelerinin yönetimlerini yöntemsiz yönergelerle yönettiler.

Yusyuvarlak yumurtaları yumuşatarak yutturan yumurtacıları yufkacılar yuhalayarak yuvarladılar

Yüz yüze yüzleşerek yüreklenerek yüzeysel yüce yükümlülüklerini yüklediler.

Az kaz uz kaz boyunca kaz.

Zararlı zalim Zahit zamkçı zavallı Zemire zambaklarda zalimlik etti.

Zevzek zevki zehir zerrelerini zeminlikteki Zerrin' in zevci zeybek zenciye zeytinle verdi.

Ziyankâr Ziya zibidi Ziverle zincirli kuyuda Zileli ziyansız Ziba'nın ziyafetine kondular.

Zıpır zıpzınçıya zımbalı zivansız zirzopla zırıl zırıl zırlıyarak zırvalandılar.

Zonguldakçı zorba zorlukla zorlandı.

Zurnacı Zuhuri zulmetten zurnası ile zuhur etti.

Zamanın zanlı zanaatçıları zamksız zarfları zarfçıda zahmetsizce zamkladılar.

Zerzevatçının zevzekligi zenci zennenin zembildeki zerdelerini zenginlestirdi.

Zıpzıp zıplayan ziyansız zırdeli zırıl zırıl zırıldarken zırhlandı

Zoraki zorba zoolog Zonguldak' ta zoru zorlarken zorlandı.

Zuhurattaki zurnazen zurnacının zulmünü zuhuriye zulaladı.

Züğürt züppe Zühtünün zümrüt zülüfleri zürafa Zühre’nin zücaciyesinde zührevileşti.

Zindeleşen zilliceli zindancı zincirli zibidi zihninin zihniyetinin zerdelerini zenginleştirdi.

Zâlim zulmünü zulmette zulüm için yapar.

Zaman saman satar saman zaman satar.

Zemzemedeki zemzem zelzelede zemzemlikten çıktı.

Zır deli zırzır deli hınzır deli.