KASIM
Sırma saçlı Kasım
Kasılır kasım kasım
Alaca bulaca aralık
Kapıyı çalınca tık tık
Sarım sarım sarılır
Bir cuvala basılır