MAYIS
Altın tas gümüş tas
Ayağını yere bas
Yıldan yıla allanır
Ağzı dili ballanır
Allı pullu Mayıs
Misler saçar mis mis