NİSAN
Nisan nisan nisancık
Kimi zaman insancık

Sarı sarı sardırır
Zaman zaman kandırır
Aman aman pek yaman
Yaşasın canım Nisan