OCAK
Şıkıdak şıkıdak
Koşturur köşe bucak
Yılda bir kanatlanır
Ara sıra sakatlanır
Atlı Ocak tatlı ocak
Büyük adam olacak