Okul Öncesi Eğitim Grup Proje Faaliyet Örneği ''Şato'' Çalışması
Şatonun genel duvarları ufak bir koliden sütunlar ve ağaç altları tuvalet kağıdı koçanından ve geri kalanlarda fon kartonu kullanılarak hazırlanmış.