Hazırlanış bakımından oldukça basit bir etkinlik.Şişeler resimdeki gibi hazırlanacağı gibi her bir şişede rakamrenkgeometrik şekil de kullanabiliriz.Bowling topu iki şişenin alt kısımları kesilip bantlayarak hazırlanır.


PSiKOMOTOR ALAN

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar

15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar
BİLİŞSEL ALAN

Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
6. Sayıca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.