Gelir leyleyin gider leyleyin bir ayak üstünde durur yeyleyin. (kapı)