Okul Öncesi Ya-Pa Aile Katılım Etkinlikleri Seti (5-6 Yaş)

Amaç:

Aile Katılım Etkinlikler kitap serisi 5-6 yaş grubu çocuklarının bilişsel sosyal-duygusal dil psikomotor gelişim alanlarında özbakım ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesinde ve ailelere çocuklarının eğitimleinde yardıncı olması amacı ile hazırlanmıştır. Okul öncesi dönemde anne babaların çocuklarının eğitimine katılımlarının önemi büyüktür. Aile katılımı; ailelerin kendileri çocukları ve okul öncesi eğitim programına yarar sağlayacak doğrultuda yeteneklerini ortaya koyma sürecidir.

İçerik:
Ailelerin; desteklenmesi bilgilendirilmesi ve eğitime katılımlarını sağlanmasına çocukların; eğitimlerinin sürekliliğine ve iletişimin arttırılmasına programların; ailelerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine sistematik bir yaklaşımdır. Aile Katılımlı Etkinlikler kitap serisi ailelerin çocuklarını tanımalarına yardıncı olacak ve böylece ailelerin çocuklarının nelere ilgi duyduklarını becerilerini ve ihtiyaçlarını fark etmelerine olanak verecektir. Ayrıca ailelerin çocukla birlikte kaliteli zaman geçirmelerini desteklerken okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocukların hem okul hemde ev ortmanda sürekliliğini sağlayacaktır. Aile Kalıtılım Etkinlikler kitap serisi ayrıca öğretmenlere yıllık ve günlük planlarında yer verdikleri aile katılım çalışmalarınada destek verecektir .

Set 8 farklı kitaptan oluşmaktadır. Hazırlayan Doç Dr. Rengin Zembat'tır. Set olarak 72TL'ye verilen yayınların birim fiyatı 9TL'dir.