ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANIMI ALANIN AMACI DAL PROGRAMLARI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
SEKTÖR EĞİTİM ALAN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANIN TANIMI


Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI TANIMLARIVE AMAÇLARI 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
Tanımı:Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerinikazandırmayayönelikeğitim veöğretim verilen daldır.

Amacı:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanlarıyetiştirmekamaçlanmaktadır.

2.ÖZEL EĞİTİM
Tanımı:Özel eğitimde öğretmen yardımcısının sahip olduğu özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerinikazandırmayayönelikeğitim veöğretim verilen daldır.

Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında özel eğitimde öğretmen yardımcılığı mesleğininyeterliklerinesahipmeslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞKOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler seçtikler dalda kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda eğitim sektöründe;

1. Erken çocukluk eğitim kurumlarında

2. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde

çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1.
Alan/dalda sertifika belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

MESLEK LİSELERİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

(ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE ÖZEL EĞİTİM DALLARI)
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ALAN ORTAK DERSLERİ
1-MESLEKİ GELİŞİMİ
2-GELİŞİM ALANLARI
3-ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
4-ÇOCUK BESLENMESİ
5-OYUN
6-MÜZİK
7-ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
8-DRAMA

DAL DERSLERİ
1-İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
2-ÖZEL EĞİTİM
3-ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM(ERKEN ÇOCUKLUK EĞT. DALI)
4-ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM(ÖZEL EĞİTİM DALI)
5-ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM(ERKEN ÇOCUKLUK EĞT.DALI)
6-ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM(ÖZEL EĞİTİM DALI)
7-ANİMASYON
8-OYUNCAK YAPIMI
9-ÇOCUKLA İLETİŞİM

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin iyi yetişmiş donanımlı mutlu sevmeyi bilen duyarlı düşünebilen doğru karar verebilen ülkesini seven bireylere gereksinimi vardır. Bunun için de sağlıklı ve iyi bir eğitim ortamının oluşturulması gerekmektedir. Eğitimin istenilen düzeye ulaşabilmesi için çevre ve günün koşullarına uygun belirlenen nitelikte program ve plan hazırlanmalıdır.
Günümüzde erken çocukluk eğitiminin yanı sıra özel eğitim kurumlarının hızla yayılması bu sektörde büyük bir ihtiyaç doğmasına neden olmuştur.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının MEGEP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması ülkemiz insanlarının eğitimi açısından çok önemli olan bu sektöre ara eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Programında;
1.
Erken çocukluk eğitimi
2. Özel eğitim
dalları yer almaktadır.