Okul öncesi eğitiminin en önemli amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitiminin önemli bir yeri vardır.
Sanat eğitimi çalıştığınız grubun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir.

Diğer bir deyişle sanat programları:


Yaşantılara dayalı olmalı
Uygulamaya olanak vermeli
Sanatsal malzemeleri kullanacak beceri eğitimi sağlamalı
Çocuğun estetik duyarlığını geliştirmelidir.
Sanat eğitiminin bu dört özelliği okul öncesi sanat programının temelini oluşturur. Bu sıralanan özellikler birbiri ile bağlantılı olmasına karşın zaman zaman ağırlık birine ya da birkaçına verilebilir.

(Kynk: AÇEV.Okuloncesi)