Reggio Emilia Sistemi Reggio Emilia Yaklaşımı Reggio Emilia yöntemi nedir Reggio Emilia yöntemi özellikleri nedir nasıl bir yaklaşımdır?
Reggio Emilia yaklaşımında çocuklara somut yaşantılar sunulur bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğim resim heykel müzik gölge oyunları dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir.

Sınıf ortamı “öğretmenin kendisi” gibi düşünülebilir. Ancak ortamın sadece fiziki özellikleri değil aynı zamanda ortam içinde gerçekleşen etkileşimler de öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle okullarda yetişkinler ile çocuklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin birlikte bulunabileceği büyük bir alan bulunur. Sınıflar ise bu açık alanın etrafına düzenlenmiştir. Çocuklar ve yetişkinler gün boyunca bu alanı kullanırlar. Reggio okullarında hiç kimse kendisini başkalarının gördüğü gibi görme şansına sahip değildir düşüncesinden hareketle duvarlara köşeli olarak yan yana getirilen aynalar yerleştirilmiş ve böylece çocukların kendilerini başkalarının gördüğü gibi görebilmeleri sağlanmıştır.

Sınıf ortamı rahatlatıcı ilham verici ve estetiktir. Tüm sınıflar “piazza” denilen bir avluya açılır. Her avluda bir drama köşesi (Bu köşede motosiklet kaskları çok çeşitli kıyafetler gözlükler çantalar bulunur) ve camekanlı bir atölye odası bulunur. Atölyede çocukların çok farklı türde sanat etkinliği yapabilmeleri için artık malzemeler bulunur.

Sınıflarda şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Geniş pencereler bulunur; ortam geniş ve aydınlıktır. Sınıfta fazla mobilya yoktur; onun yerine çocukların çalışmaları resimleri gerçekleştirilen projelerin fotoğrafları ürünleri çocukların aileleri ile birlikte oldukları fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyaller okulun her yerinde sergilenir. Eğitim ortamı çocuklar öğretmen ve ailelerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir araç olarak kullanılır.

Reggio Emilia okullarında proje bazlı öğrenme esastır. Çocuklara kazandırılmak istenen bilgi didaktik bir şekilde verilmez; onun yerine çocuğun bilgiyi projeler aracılığıyla edinmesi hedeflenir. Bu sayede çocuklar yaşarken öğrenme imkanı bulurlar. Projelerde konu seçimi çocukların ilgi ve deneyimleri dikkate alınarak yapılır. Proje içeriği çocuklar tarafından belirlenir. Projeler büyük gruplardan çok küçük gruplarla uygulanır. Projeler matematik fen yazı müzik ve sosyal çalışmaları içerir. Proje çalışmalarının dokümanları fotoğrafları ve çocukların çalışmaları okulun duvarlarında sergilenir.

Proje yaklaşımı çocukların belli konuları derinlemesine öğrenmelerine olanak sağlayan kendi ilgi duydukları ve öğrenmeye meraklı oldukları bir konu üzerinde kendi çevrelerini ve deneyimlerini kullanarak bilgi sahibi oldukları bir çalışma yöntemidir.

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı vermek için acele etmemek onun yerine cevabı kendilerinini bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren bilgi üreten gözlem yapan aktif deneyimler edinen sosyal duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

Bu yöntemle çocukların kendi yapabileceklerine güvenleri artar; küçük yaşlardan itibaren bilgiyi aramanın bulmanın ve sürekli öğrenebilmenin zevkine varıp bir konu üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olmayı deneyimlerler.

Reggio Emilia Yaklaşımında “sanat” bir araç olarak çok etkin bir şekilde kullanılır.

Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri anlamaları ve anladıklarını anlatabilmeleri kişiliklerini oluştururken ve kendilerini şekillendirirken en çok önem kazanan becerilerden biridir. Çocuklar ifade biçimi olarak yetişkinlerden çok daha zengin yöntemlere sahiptir. Çocuklar yetişkinlere göre çok daha fazla yaratıcıdırlar keşfetme merak etme görüşlerini değiştirebilme ve yeni formlara anlamlara hayranlık duyabilme şaşırabilme becerileri vardır.

Çocuklar hissetmek hayal etmek deneyebilmek iletişim kurmak ve anlamak için her türlü malzemeyi araç olarak kullanabilirler. Resim yapmak çamurla oynamak heykel yapmak müzik hareket etmek gölge oyunları gibi aktivitelerin hepsi çocuğun düşüncelerini görünür kılmak için kullandığı birer lisanıdır. Bu lisanlar sayesinde çocuğun sembolik becerileri iletişim ve yaratıcılığı gelişecektir.

Öğretmenin Rolü
Bu yaklaşımda öğretmen “öğrenen” olarak görülür. Öğretmenler sadece çocukları eğiten kişiler değil onlarla karşılıklı öğrenme sürecini yaşayan onları yargılamayan bireyler olarak eğitim sürecine katkıda bulunurlar.

Öğretmenler çocukların iç dünyasını daha yakından tanımak için gözlem yapar notlar tutar konuşmaları kaydederler ve çocukları kameraya çekerler. Amaç çocukların düşüncelerini ve öğrenme süreçlerini anlamaktır; çocukların tek tek gelişim kayıtlarının tutulması değildir. Öğretmenler bütün gözlemlerini diğer öğretmenler ve ailelerle paylaşırlar ve daha sonra öğrencilerin öğrenmelerini zenginleştirmenin yollarını araştırırlar. Reggio öğretmenleri çocuklar ebeveynler ve diğer görevlilerle birlikte çalışarak çocukların daha önceki deneyimlerini ortaya çıkarırlar. Çocukların ilgi ve yeteneklerine dayanan projeleri hazırlar ve çocukların bu proje konuları ile ilgili bilgi ve becerilerini desteklerler.

Aile Katılımı
Reggio Emilia okullarında aile ile işbirliği oldukça önemlidir. Aileler okulda çalışabilir okulu istedikleri zaman ziyaret edebilirler. Aileler çocukların öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar. Aileler için okulda çeşitli konularda düzenlenen eğitim programları bulunur.