Eylül Seminer Konulari
Eylül Seminer Konulari 2012

2011-2012 Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları (Seminer Konuları)


İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 89. maddesinde Mesleki Çalışmalar:

2012 Eylül Örnek Seminer Konuları • Eğitime erişim ve devamın izlenmesi (seminer konusu)
 • Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu)
 • DYNED Nedir? (Seminer Çalışması)
 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • 6111 sayılı kanunun özeti
 • 6111 sayılı kanun (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanununun İncelenmesi (seminer konusu)
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayı
 • Birleştirilmiş sınıf uygulamaları-seminer konusu
 • Ölçme ve değerlendirme sunusu (seminer konusu)
 • Tartışma Yöntemi Sunusu ve Açıklama (Seminer Çalışması)
 • Risk Altındaki Çocvuklar Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Serbest etkinlikler dersi sunusu (seminer çalışması)
 • Rol oynama ve yaratıcı drama sunusu (seminer konusu)
 • Okul-Aile-Çevre İlişkileri seminer konusu
 • Dezavantajlı ve riskli çocuklar (seminer konusu)
 • İletişim Becerileri Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar (Sunu ve Açıklama)