Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda 'Vekalet görevi' başlıklı maddeye 'Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir' hükmü eklendi.


Karar 15 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik kurulduğu şehir ve ülke görev alanı akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13 Nisan 1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli karar da Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Karar eğitim müşavirliği ve eğitim ateşeliği olarak çalıştırılacak azami kadrolu personel sayısı ile görev alacakları yerleri düzenliyor.