1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi

3) Diploma Denklik Belgesi

4) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji 16 kredi psikoloji aldığına Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık 16 kredi felsefe 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz)

5) EK-5/d Adli Sicil Durum Beyanı (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir) ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10 sonucuna göre İlk Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi (EK-5/b)

7) EK-5/c Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı

8) KPSSP10 sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

9) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf


10)Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair Sağlık Durumu Beyanı (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir) (EK-6)

11) Onaylı Elektronik Başvuru Formu

12) Mal Bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir)

13) Bağlı olduğu Askerlik Şubesinden alınmış Askerlik Durum Belgesi