Sabirler Hakkında Bilgi

Ural Dağları’nın Güneyineve Kuzey Kafkasya’ya yerleştiler

VI yüzyıldan itibaren Doğu Avrupa’ya kadar inerek bu bölgedeki Bizans ve Sasani Devleti ile mücadele ettiler

557 yılında Avarlarla yaptıkları savaşta yenilip bu tarihten itibaren gittikçe zayıflayarak tarih sahnesinden silindiler


Sibirya bölgesi Sibirlerin bu bölgede yaşamalarından dolayı bu adı almıştır