Türgeş Devleti Hakkında Bilgi

I ve II Göktürk Devletleri hakimiyetinde yaşadıktan sonra VII yüzyılda Balasagun merkez olmak üzere devletlerini kurdular


Sulu Kağan önderliğinde Emevilerle uzun yıllar mücadele ettiler

Yerleşik yaşamı benimsediler ve tarihte parayı kullanan ilk Türk topluluğu oldular

766 yılında Karluklar tarafından hakimiyetlerine son verildi

UYARI: İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını bir süre engellemişler böylece Orta Asya Türkleri’nin Araplaşmasını önlemişlerdir