Maddeler Şeklinde Öğretmenin Görevleri

Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak

Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak
Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek
Ders dışında okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine katılmak
Kanun yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak
Öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek