1. Rehberlik bir süreçtir.

2. Rehberlik bireye yardım etme işidir.

3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

4. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

5. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Psikolojik danışma “Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüzyüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.” (Gibon ve Mitchell 1990) Yardımı alan kişiye “danışan” yardımı verene de “psikolojik danışman” denir.

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri
Psikolojik danışma ve rehberlikte alıştırma-oryantasyon hizmetleri öğrencilere okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen çalışmaları kapsar. Öğrencilere okulda bulunan olanakları ve hatta yakın çevreyi tanıtmak okul yöneticileri başta olmak üzere okuldaki tüm personeli ilgilendiren bir sorumluluktur.

Her okul düzeyi için geçerli olmak üzere okulu ve yakın çevreyi okulda ve yakın çevrede bulunan olanakları iyi tanıyan ve bunları kullanan öğrencilerin daha üstün bir gelişme gösterdiği yapılan araştırmalarla da anlaşılmıştır.

1- Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması.

2- Okulun bina ve diğer fiziksel olanakları ile tanıtılması.

3- Okulun bulunduğu yakın çevrenin tanıtılması.

4- Okulda uygulanan eğilim programının tanıtılması.

5- Program-dışı eğitsel sosyal ve kültürel etkinliklerin tanıtılması.

6- Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve diğer öğrenci kişilik hizmetlerinin tanıtılması.

7- Okulda uygulanan kuralların tanıtılmasıOkulda düzenlenecek alıştırma-oryantasyon çalışmaları etkinliğin türüne göre değişmekle birlikte başta yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere yöneticilere öğretmenlere uzman personele ve velilere açık olmalıdır. Olanakların uygunluğu ölçüsünde okuldaki alıştırma hizmetlerinden velilerin yararlanmaları sağlanmalıdır. Velilerin okul ve olanakları hakkında edineceği bilgiler onların çocukları ve okul ile olan ilişkilerini düzenlemede belirgin kolaylıklar getirebilir öte yandan okula yeni atanan yönetici uzman ve öğretmenlerin okul ve yakın çevreyi iyi tanımaları gerekir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN SINIRLILIKLARI

Rehberlik ve psikolojik danışma “her derde deva” bir hizmet değil sınırlılıkları olan bir hizmetler bütünüdür. Bireyin tanınması ancak bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişinin kendisi anne babası öğretmeni yöneticisi ile anlayış ve işbirliği yapabildiği ölçüde gerçekleştirilebilmektedir.

Rehberlik uzmanından beklenen; bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiye gerçekleri sorunları anlatarak çevresi konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır. Böylece birey kendi güçlerini kullanarak sorunlarını çözebilecek ve kendini gerçekleştirebilecek duruma gelecektir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle sağlanmak istenen başarı budur. Bundan sonraki başarıyı kişinin olanakları kararı girişim gücü ve çabası belirleyecektir. Onun için okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesiyle öğrencilerin tüm sorunlarının ortadan kaldırılacağı sanılmamaktadır. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden kısa sürede sonuç alınamadığı da bilinmektedir.

Alıntı