Başarılı bir öğrenmenin gerçekleşmesinde dinleme etkinliğinin bilinçli ve tekniğine uygun olarak yapılmasının büyük katkısı vardır.

Derse girmeden önce fiziksel ihtiyaçlarınızı gidererek derse fiziksel olarak hazır olmalısınız. Ayrıca psikolojik olarak da dinlemeye hazırlık yapmalı öğreneceğiniz bilgileri nerede kullanacağınızı düşünerek motive olmalısınız.

Dinleme işi başladığında dikkatinizin konuda olması gerekir. Zihninizi konuya vermeniz konsantrasyonla olur. Araştırmalar öğrencinin dikkatini dinleme sırasında ancak belirli süreler için en üst düzeyde toplayabildiğini bunun ötesinde dikkatin değişkenlik göstererek dinleme süresi ile orantılı olarak sürekli azalıp arttığını ortaya koymuştur. Bu nedenle ilginizi konuya yöneltmeniz gerekir. İlginiz öğretmende olursa öğretmenin anlatım biçimini kıyafetlerini fiziksel özelliklerini düşünerek ilginizi konu dışına kaydırırsanız dinlemeyi gerçekleştiremezsiniz.

İyi bir dinleyici olmanın temel koşulu dersi aksatmamaktır. İyi bir dinleyici olmak için ön sıraları tercih etmelisiniz. Dersi dinlerken duyularınızı tam kullanmalısınız. Gözleriniz öğretmende kulaklarınız anlatılanlarda elleriniz anlatılanı yazmada beyniniz dinlediklerinizi süzgeçten geçirerek yazma eylemini koordine etmede olursa öğrenmeyi etkili ve de verimli bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.
İyi bir dinleyici olmanız sadece öğretmenin sözlerini anlamanızı değil; onun yüz ve vücut hareketlerini ses tonunu da değerlendirmenizi gerektirir. Böylece öğretmenin açıkladığı fikirleri onun cümle ses tonu vücut ve yüz hareketleriyle beraber değerlendirilecek; böylece öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız.

Derste kafanızı hayallerle meşgul etmemeli öğretmenin vurguladığı fikirleri cümleleri kavramları terimleri verdiği örnekleri birbiriyle ilişki kuracak şekilde uyanık olarak takip etmelisiniz.

Ders sırasında öğretmenin anlattıklarını dinlerken neler söyleyebileceğini tahmin etmeye çalışın. Çünkü insanın düşünme hızı konuşma hızından yüksektir. Öğretmenin konuştuklarını çabuk algılarsınız. Bu konuşmalar sırasında beyinde bir boşluk kalır. Bu boşluk öğretmenin anlatacaklarını tahmin etmeyle doldurulmazsa konsantrasyonun bozulmasına yani dikkatin dağılmasına neden olur. Böylece uyanık kalırsınız derse karşı dikkatinizi sürdürürsünüz dersten kopmazsınız derse aktif katılım sağlamış olursunuz. Öğretmenin anlatacaklarını tahmin edebilmek için ön hazırlık yapın. Ön hazırlık için konuyu dersten önce okuyun. Temel kavramları belirleyin. Şekilleri gözden geçirin. Başlıkları sorulaştırın. Dinleme sırasında konuyu düşünün. Sorularınızı öğretmene sorun.
Derste anlatılanların ana fikrini bulmaya çalışın. Çünkü anlatılanların çoğu aslında ana fikrin daha iyi anlaşılmasını sağlayan açıklamalar ve örneklerdir. Bu nedenle öğretmenin vurguladığı üzerinde durduğu hakkında örnek verdiği önemli dediği noktaları dikkatle dinleyip not alın.

Öğretmenin önemine işaret ettiği yerlere dikkat edin. Öğretmen ses tonuyla vurgularıyla tekrarlarıyla önemli olan yerleri işaret eder. Bu işaretleri algılamaya çalışın.

Öğretmen tarafından söylenen "çoğunlukla sonuç olarak bu nedenle özetle kısacası..." gibi sözlerden sonra konuyla ilgili önemli fikirlerin açıklanacağını hatırdan çıkarmayın.

Öğretmen tarafından söylenen "önemli başlıca aslında önemli olan can alıcı altı çizilmesi gereken..." gibi sözler konunun önemli noktaları için size bir işarettir. Eğer öğretmen ana fikri destekleyen yardımcı fikirlerle ile ilgili bir açıklama yapacak olursa bu açıklamadan önce "örneğin bunun tersine benzer şekilde buna ek olarak..." gibi sözler söyleyecektir. Siz bu sözlerin bir işaret olduğunu düşünerek bu sözlerden sonra açıklanacak fikirleri dinleyip not alın. Kısacası öğretmenin anlattıklarından önemli olan kısımları tespit edip not etmeye çalışın.


Derse katılmak aktif bir dinleyici olmayı gerektirir. Oturduğunuz yer öğretmenin konuşmalarını ve hareketlerini iyi takip edebileceğiniz bir yer olmalı. Çünkü konuşma yüz ve vücut hareketleriyle bir bütün oluşturur. Öğretmenin anlattığı dersi anlayıp anlamadığınızı gerek davranışlarınızla gerekse sorduğunuz sorularla belli edin. Konuyla ilgili olmanız öğretmeni memnun edeceği gibi sizin de anlamanızı kolaylaştıracaktır. Ders esnasında öğretmenle diyalog hâlinde olun derse katılın. Öğretmenin sorduğu sorulara cevap verin. Öğretmenden en iyi şekilde yararlanmak öğrencinin elindedir bunu unutmayın.

Gerek dersten önce gerekse ders esnasında aklınıza gelen soruları öğretmene sorun. Öğretmenin sorunuza verdiği cevabı anlamadıysanız yeni sorular sorarak anlatılanı anlamaya çalışın. Hatta başkalarının sorduğu soruları da dikkatle dinleyin. Çünkü bazen sizin aklınıza gelmeyenler başkalarının aklına gelebilir.
Anlatılan konuya ilgi göstermemek konuyu önemsememek öğretmene karşı olumsuz tutum takınmak dinliyormuş gibi görünerek dinlememek anlatılanları not almamak anlatılanları olduğu gibi not almaya çalışmak dinlemeye konsantre olamamak dinleme esnasında akla takılanları sormamak ve psikolojik ya da fizyolojik olarak dinlemeye hazır olmamak etili dinlemenin önündeki engellerdir etkili dinlemenin gerçekleşmesi için bu engellerin aşılması gerekir.

Yapmanız gereken 11 şey:

1. Daha iyi bir dinleyici olmayı isteyin

2. Konuşmayın

3. Dinlediğiniz kimseye bakın

4. Zihninizi varsa karmaşık hislerden arındırın

5. Dikkatinizi dağıtan şeylerden kurtulmaya çalışın

6. Ana noktalara dikkat edin

7. Duyduklarınızla kafanızda münakaşa etmeyin

8. Söylenenleri olduğu kadar söylenmeyenleri de dinlemeye çalışın

9. Erken sonuca varmaktan kaçının

10. Çabuk değerlendirmelerden uzak durun 11. Kendi önyargılarınızın farkına varın.


Not: Sınıfta ders dinlerken en etkili yöntemlerden biri de not tutmaktır.


Etkili not tutma yöntemleri aşağıdaki temel öğeleri içerir:

1. Yazarak kaydetmek: Temel kavramları ve noktaları yazılı olarak kaydetmek

2. Kısaltmak: Kısaltmak konunun en temel kavramlarını ve noktalarını (gerekirse örneklerini) yakalayarak özetlemek anlamına gelir. Konuyu dinlerken detaylar ya da tekrarlar yerine konunun ana hatlarını ya da temel yapısını mümkünse şematik olarak yakalamalı ve kaydetmelisiniz.

3. Notların üzerinden geçmek: Mümkünse tuttuğunuz notların hemen derste sonra üzerinden geçin. Daha sonra sömestre içinde ve sınavlardan önce de notlarınızın üzerinden başka kezler de geçmek isteyeceksiniz. Notların üzerinden her defasında kendi sözlerinizle geçiniz. Anlayıp anlamadığını ancak böylece keşfedebilirsiniz.

4. Notların üzerinde düşünmek: İyi tutulmuş notların üzerinden aynını tekrarlayarak geçmek yetmez. Notların üzerinde durup düşünmeniz gerekir. Yeterince düşünüp irdelediğinizde konuyu daha iyi kavradığınızı ve artık sınavlarda gelen sorulara şaşırmadığınızı onları önceden tahmin edebileceğinizi göreceksiniz.

5. Tekrarlama: Başarılı ders çalışma yöntemlerinde neyi ne zaman ve nasıl tekrarlayacağınızı bilmek önemlidir. Performans sanatçıları bile (piyanist sahne sanatçısı) performanslarının tam istedikleri gibi olması için doğru zamanlı ve gerekli tekrara güvenirler.


Alıntı