FELSEFE DERSİNİN İÇERİĞİ
Felsefe dersini öğrenmenizin amacı; en genel anlamda size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü geliştirmektir. Felsefe dersi sorgulama eleştirme değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır.

FELSEFE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz. Değişik gelen bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamlarını öğrenmelisiniz. Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı ardından paragrafa geçmelisiniz. Sözel ifadeleri güçlendirmek yorum gücünü arttırmak mantıklı ve sistematik düşünmeleri sağlamak bakımından felsefe sorularının çözümü önemlidir.

FELSEFE DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste
Derse katılım ve kendi fikrinizi belirtme; dersin içeriğinin zenginleşmesi ve konunun anlaşılır hale gelmesi açısından önemlidir. Derste motivasyonunuzun yüksek olması ve dikkatinizi derse vermeniz için hazırlıklı gelmeniz ve önemli noktaların altını çizmeniz gerekmektedir. Felsefe dersinde ezberlemekten ziyade yorum gücü kazanmak ve soru çözme yöntemini öğrenmek önemlidir. Bu nedenle öğretmenin anlattıkları ile ilgili düşünme yeteneklerinizi geliştirici aktivitelere yönelmelisiniz.

B) Bireysel Çalışmalarda
Sorular paragraftan oluştuğu için iyi bir kitap okuyucusu olmak gerekir. Paragrafları hem hızlı okuyup hem de anlayıp geçmek az bir süre içerisinde büyük bir çaba ister. Bu nedenle okuma düzeyinizi ve soru çözme yeteneğinizi geliştirmek için okuma faaliyetine önem vermelisiniz. Gerekli alt yapıyı oluşturmak için de öğretmenden ders kitaplarından ve yardımcı kaynaklardan faydalanmalısınız.

Alıntı