Bu teoriye göre insanlarda değişmeyen beş temel kişilik özelliği vardır. Bunlar:

Açıklık: Sıradışı fikirlere sahip olma merak duyma macera yaşama duygusu taşıma ve farklı deneyimler elde etmeye duyulan istektir.

Sorumluluk: Öz disiplin gösterme sorumluluk sahibi olma başarma azmi taşıma ve planlı şekilde hareket edebilmedir.

Dışadönüklük: Enerji dolu olma olumlu duygular besleme diğer kişilerle işbirliği yapmaya açık olmadır.

Uyumluluk: Şüpheci olup öne sürülen fikirlerin aksini ispat etmekten çok yardıma hazır olma ve insanlara karşı şevkat hissi duymadır.

Duygusal Denge: Öfke kaygı alınganlık bunalım gibi olumsuz duyguları yaşamaya ne kadar eğilimli olunduğudur.

Sizi en iyi tanımlayan özellikler neler?

Bu özellikler kişiliğin değişmeyen bir parçası olsa da zaman içinde değişen bu özelliklerin dışa vurumu olan davranışlardır. Girdiğimiz ortamların bize dikte ettirdiği gereksinimlere göre kendimizde gelişmeler sağlarız.

Örneğin; dışa dönüklük ölçümü düşük olan bir kişinin işi gereği farklı gruplarla çalışması ekiplere liderlik etmesi ya da sosyal ortamlarda aktif olması gerekebilir. Kişi özünde düşük bir skalada seyreden dışa dönüklük yönünü iş ortamına ya da lider konumuna adapte olmasını sağlayacak davranışlar geliştirerek kendisi için bir dezavantaj olmaktan çıkarabilir.

Beş faktör teorisinin en önemli faydası 1980’li yıllara kadar kullanılan birçok farklı kişilik envanterinin getirdiği modelleri ve ölçümleri ortak bir şemsiye altında toplamış olmasıdır. Diğer bir güzel çıktısı da halihazırda birçok şirketin Türkiye’de de kullandığı Neo-PI-R Kişilik Envanteridir.Peki hepimiz değişmeyen bu temel özelliklerimizin neler olduğunu bilip değiştirmek istediğimiz davranışsal çıktılar için harekete geçiyor muyuz?

Bazen evet bazen hayır diyeceğinizi biliyorum çünkü bu işin ilk adımı kişisel farkındalık.

Diğer bir deyişle kişinin kendi bilgi düzeyi yaklaşım tarzı ve düşünce yapısından haberdar olması.

*

Berrin Bayraktar