Testin Tanıtımı:

Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on
tane yarım bırakılmış hikayeden oluşan bir testtir.
Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

Testin Türü:

Kişilik (projektif) Testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu:

Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı:

Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.


Uygulama Şekli:

Yarım bırakılmış hikayeler test uygulanan kişiye
okunarak hikayeleri tamamlaması istenir.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi:

Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve
rehberlik eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji
lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla
ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri
tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak
sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Düss Öykü Testi çocukların kompleks ve sorunlarını
çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en
geliştirilmişlerinden biridir.

Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların
anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde
yapılandırılmıştır.

Düss bunu yaparken deneklerin komplekslerine karşılık olan
yanıtlarını göz önünde tutmuş ve şu varsayıma dayanmıştır:

“Eğer denek öykülerden birine takılır anlamlı içerik taşıyan
veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt
vermekten kaçınırsa bu o öykü veya öykü kahramanının
denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım
oluşturduğu anlamına gelecekti”

*

Alıntı