A- Sayı Kavramı (Sayı sisteminin yapısı ve dört işlemin temel işlevleriyle bunlar arasındaki ilişkiyi adlandırma).
1- Çok zayıf ( )
2- Zayıf ( )
3- Orta ( )
4- İyi ( )
5- Çok iyi ( )

B- Problem Çözme Yeteneği.
1- Çok zayıf ( )
2- Zayıf ( )
3- Orta ( )
4- İyi ( )
5- Çok iyi ( )

C- Sonucu Doğruya Yakın Bir Şekilde Kestirebilme.
1- Çok zayıf ( )
2- Zayıf ( )
3- Orta ( )
4- İyi ( )
5- Çok iyi ( )

D- Zihinden Hesaplama.
1- Çok zayıf ( )
2- Zayıf ( )
3- Orta ( )
4- İyi ( )
5- Çok iyi ( )

E- Çevresindeki varlıkların eşyanın şekilleriyle görevleri arasındaki ilişkiyi sezme.
1- Çok zayıf ( )
2- Zayıf ( )
3- Orta ( )
4- İyi ( )
5- Çok iyi ( )

F- Geometrik şekil ve cisimlerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme.
1- Çok zayıf ( )
2- Zayıf ( )
3- Orta ( )
4- İyi ( )
5- Çok iyi ( )
DERECELEME ÖLÇEĞİ SONUÇ YAZIM ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ


ÖĞRENCİNİN

ADI VE SOYADI D A V R A N I Ş L A R TOPLAM SONUÇ
1 2 3 4 5 6 7
...... 2 3 3 1 2 1 1 (8 r11;14) 13 Orta
...... 1 1 2 5 3 3 5 (15 r11; 21)
20 İyi
...... 3 3 4 5 5 3 2 (22 r11; 28) 25 Çok iyi
...... 1 1 1 1 1 1 1 (1 r11; 7)
7 Zayıf
...... 5 5 5 4 4 5 4 (29 r11; 35)
32 Yetkin
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .
...... . . . . . . . .