Belli bir ortamda gözlenen öğrencinin anlamlı davranışlarının özlü ve nesnel bir biçimde betimlenmesine olay yazımı denir.

Yazılan olayın yorumlanması ve olaya ilişkin olarak önerilerde bulunulması gerektiğinde ön yargılardan uzak kalarak salt olaydan yola çıkılmalıdır.

Öğretmenler sadece istenmeyen davranışların yazımı gibi bir eğilime kendilerini kaptırmamalıdırlar.

Olay yazımının yararlı olması için unutulmaması gereken bir nokta da gözlenen olayın zaman geçirilmeden yazılmasıdır.


OLAY YAZIMI FORMU


ADI :..... TARİH :....
SOYADI :.... YER :.....

DAVRANIŞ :..
..
..
..

DÜZENLEYEN :....


YORUM :.....
..
..


OLAY YAZIMI ÖZETLEME FORMU

ADI SOYADI :....... SINIFI :....
NO :....
TARİH YER GÖZLEMCİ DAVRANIŞ YORUM